Omgevingsmanager

Waterschap Rivierenland

Geplaatst 1 maand geleden

Breng jij techniek en omgeving samen voor een optimaal projectresultaat?

Omgevingsmanager
Vacaturenummer: T-PLM 106240-103260
Locatie: Tiel

Afdeling Plannen
De omgevingsmanager komt te werken bij de afdeling Plannen. Deze afdeling zorgt voor de inbreng van de belangen van het waterbeheer, waterkeringen en de waterketen in de planvorming van anderen, zoals provincie, rijk en gemeenten. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van gebiedsgerichte plannen, waaronder regionale keringen, stedelijke waterplannen en plannen voor natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en waterbergingsgebieden. Hierbij zorgt de afdeling er ook voor dat deze plannen in beeld komen bij belanghebbenden. Verder ontwikkelt de afdeling operationeel beleid en adviseert ze vanuit het vakgebied bij de ontwikkeling van het waterschapbeleid voor watersystemen, waterkeringen en waterketen. De afdeling Plannen bestaat uit de teams Plannen-Oost, Plannen-Midden en Plannen-West. Binnen de afdeling plannen zijn circa 50 medewerkers werkzaam.

Over Waterschap Rivierenland
Werken bij Waterschap Rivierenland is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Dit doen we voor het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Samen werken we aan goed waterbeheer, nu én in de toekomst, vanuit ons kantoor in Tiel en in een werkomgeving die zich kenmerkt door verantwoordelijkheid, betrokkenheid en openheid. Als werkgever vinden we het belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn en met plezier naar het werk komen. Dit wordt gerealiseerd door de betrokkenheid bij de inhoud van het werk, de ontwikkelingsruimte en de eigen verantwoordelijkheden die we je geven.

Over de functie
Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de omgevingsaspecten tijdens de voorbereiding en de uitvoering van verschillende technische projecten, zoals de aanleg/verbouw van rioolwaterzuiveringen en gemalen. Je werkt binnen je projectteams nauw samen met interne en externe partijen, onder andere bestaande uit collega-overheden, particulieren, bedrijven, (nuts)beheerders, belangengroeperingen, adviseurs en aannemers. Verantwoording leg je af aan de projectleiders qua inhoud en functioneel aan je teamleider.

De omgevingsmanager verzamelt en signaleert proactief de eisen en wensen vanuit de omgevingspartijen en brengt deze in binnen de projectteams. In dit verband draag je de zorg over het doorlopen van verschillende procedures, waaronder het verkrijgen van de vergunningen, het opstellen van overeenkomsten, vastgoedzaken, en milieutechnische aspecten. Met je kennis en ervaring weet je draagvlak te creëren in de omgeving wat resulteert in een effectieve samenwerking met alle partijen. Het uiteindelijke doel is een voortvarende uitvoering van de technische projecten.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een betrokken, bekwame en betrouwbare projectleider met de volgende achtergrond:

 • Een relevante afgeronde hboopleiding.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring.
 • Aantoonbare ervaring met technische projecten en kennis van RO-procedures, vergunningstrajecten en affiniteit met de waterketen en het watersysteem.
 • Kennis van of ervaring met het regisseren van onderzoeken, ter voorbereiding van de realisatie van de technische projecten, zoals archeologie- en flora- en fauna-onderzoek (conditionering).
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband inhoud te geven aan de functie en hebt ervaring met projectmatig werken (bijvoorbeeld IPM-rollen en IPMA).
 • Je bent communicatief vaardig en procesgevoelig. Je hebt een ‘antenne’ voor gebeurtenissen en doorziet de mogelijke risico’s die van invloed kunnen zijn op je project.
 • Met je vaardigheid in het netwerken weet je de juiste mensen te vinden c.q. te overtuigen om steun en medewerking te verkrijgen.
 • Je omgevingsbewustzijn en inlevingsvermogen is groot, je herkent de behoefte en belangen van de omgeving zonder het projectresultaat uit het oog te verliezen.
 • De competenties samenwerken, onderhandelen, resultaatsgerichtheid, creativiteit, plannen en organiseren zitten je in het bloed.

Waterschap Rivierenland biedt jou als omgevingsmanager

 • Een baan bij een dynamische organisatie, die zich kenmerkt door zelfstandigheid, betrokkenheid en openheid.
 • Bruto salaris tussen de € 2.890 en € 4.014. Afhankelijk van kennis en ervaring vindt de inschaling plaats.
 • Individueel keuzebudget van 20% van je salaris: om te zetten in meer loon, extra verlof of andere mogelijkheden zoals studies.
 • Vergoeding woon-werkverkeer.

Contactinfo
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan voor 8 januari 2018 via  het online sollicitatieformulier.

Contactpersoon
Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met Carine Schouten-Bos, teamleider, telefoonnummer 06-12396492. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.