Vergunningverlener Waterwet

Waterschap Noorderzijlvest

Geplaatst 4 weken geleden

Waterschap, Baan, Vacature, Vergunningverlener, Water

Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water voor alle ingezetenen. We creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe.

We zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, in samenwerking met onze partners. Wij willen zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.

Voor het deelproces Vergunningverlening en Handhaving zijn we op zoek naar een:

Vergunningverlener Waterwet
(medewerker VHT-A)
36 uur per week
(vacature nr. 17/16)

Welke leuke baan wacht op jou?
Je beoordeelt complexe aanvragen, verzoeken en/of meldingen gericht op veranderingen in het watersysteem, waaronder primaire en regionale keringen. Je pleegt overleg met de aanvrager over de te stellen voorwaarden. Het medegebruik van waterschapseigendommen neem je mee in de bespreking. Je stelt vergunningen, toestemmingen en bijbehorende voorwaarden op en geeft advies over de besluitvorming binnen de wettelijke gestelde termijnen en eisen. Daarnaast ontwikkel je beleid op het gebied van vergunningverlening en watersystemen en vertaal je dit naar regelingen en procedures. Verder adviseer en geef je technische ondersteuning bij behandeling van zienswijzen, bezwaar en beroep. Daarnaast registreer en rapporteer je over verleende vergunningen, geaccepteerde meldingen in- en extern en verzorgt overige rapportages. Je zorgt voor kennisdeling en draagt actief bij aan de aansluiting van de vergunningverlening op het toezicht.

Waar kom je te werken?
Noorderzijlvest heeft de werkzaamheden ingedeeld in vier processen. Als medewerker Vergunningverlening werk je in het proces Watersystemen en Waterveiligheid. Andere processen zijn bijvoorbeeld: Afvalwaterketen en Bedrijfsvoering.

Wat vragen we van je?

  • Hbo-opleiding civiele techniek of vergelijkbaar.
  • Meer dan 3 jaar ervaring in vergunningverlening.
  • Kennis van watersystemen en affiniteit met milieukunde.
  • Kennis van en affiniteit met primaire en regionale waterkeringen of bereidheid hiervoor opleidingen te volgen.
  • Actuele kennis van de  Algemene wet bestuursrecht en het omgevingsrecht (Waterwet, Omgevingswet en Keur).
  • Inzicht in het vergunningen- en handhavingsbeleid en de juridische consequenties.
  • Vaardigheid in het werken met GIS-systemen.

Welke competenties vragen we van je?
Je bent gewend om omgevings- en resultaatgericht te werken. Je werkt planmatig en stelt prioriteiten binnen je werk om je doelen te bereiken. Je signaleert problemen en herkent belangrijke informatie, die je vervolgens vertaalt naar de organisatie en betrokken partijen. Je bent helder in je communicatie, zowel schriftelijk als mondeling. Je kunt je goed inleven in de situatie van de aanvrager en daarop inspelen zonder de belangen van het waterschap uit het oog te verliezen. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen. Je kunt goed in teamverband werken en zoekt de samenwerking.

Wat mag je van ons verwachten?
Waterschap Noorderzijlvest biedt je een prettig werkklimaat met uitdaging. Een goed salaris van maximaal € 4.014,- bruto per maand (salarisschaal 10). We kennen een 36-urige werkweek, waarbinnen je kunt kiezen voor een variabele werkweek. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op de cao waterschappen. De standplaats is Groningen.

Heb je belangstelling?
Ben je enthousiast en beschik je over de gevraagde kwaliteiten? Stuur ons je sollicitatiebrief met cv, onder vermelding van het vacaturenummer 17/16 aan info@noorderzijlvest.nl. Graag ontvangen we je brief vóór donderdag 4 augustus 2017.

De gesprekken zijn gepland op 9 augustus 2017.

Wil je meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Jos Kleefsman, coördinator Vergunningverlening en Handhaving, tel. 050-3048391. Voor procedurele informatie kun je terecht bij Pieter Reitsma, teamleider Vergunningverlening en Handhaving, tel. 050-3048395.

Meer informatie over het waterschap kun je vinden op onze website www.noorderzijlvest.nl.

De waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Hunze & Aa’s, Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest hebben met elkaar afgesproken dat zij over en weer sollicitanten beschouwen als interne kandidaten. Daarnaast is Noorderzijlvest aangesloten bij het project RUIM BAAN, wat betekent dat kandidaten aangemeld bij RUIM BAAN ook als interne kandidaat worden gezien. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern bekendgemaakt. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarom worden kandidaten uit speciale doelgroepen uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.