Senior inspecteur vergunningverlening visserij

Rijksoverheid

Geplaatst 2 weken geleden

Senior inspecteur vergunningverlening visserij
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport

Functieomschrijving
Transport over water en de visserij spelen in Nederland een belangrijke rol. Voor de veiligheid, de duurzaamheid en het vertrouwen is het van groot belang dat wetten en regels worden nageleefd en dat vergunningen pas na een uitgebreide beoordeling worden verleend. Als senior inspecteur vergunningverlening visserij speel jij daarin een sleutelrol.

Met jouw gedegen kennis van het inspectiebeleid en de regelgeving binnen het domein Scheepvaart verricht je diepgaande vergunningverlenende activiteiten. Je houdt je bezig met innovatieve en specialistische oordelen op het gebied van visserij en SI-geklasseerde schepen en je adviseert over complexe zaken, aanvragen en vrijstellingen.

Jouw taken

 • Je vertegenwoordigt de inspectie in het kader van het relatiebeheer met diverse partijen als medetoezichthouders en brancheverenigingen, en je coördineert en neemt zo nodig de leiding in geval van calamiteiten.
 • Je ondersteunt en instrueert het Meld- en Informatiecentrum en in relatie daarmee beoordeel en beantwoord je specialistische vragen uit de sector en van medetoezichthouders.
 • Je signaleert proactief incidenten en trends, komt met innovatieve oplossingen en rapporteert, informeert en adviseert het management hierover.
 • Je vertaalt (juridische) kaders in uitvoeringspraktijk en weet anderen daarbij te betrekken en te motiveren, zowel binnen de vakgroep van de inspecteurs visserij als de inhoudelijk experts.
 • Je draagt bij aan de operationele agenda en uitvoeringsplanning.
 • Je beantwoordt beleidsvragen en toetst voorgenomen (technisch-inhoudelijke) regelgeving en richtlijnen op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.
 • Je draagt bij aan rapportagemodellen, werkmethoden en –technieken en houdt deze up-to-date.
 • Je neemt zelfstandig of ter ondersteuning van het management en collega-inspecteurs deel aan projecten en (technische) werkgroepen.
 • Je treedt in bezwaar- en beroepzaken op als inhoudelijk deskundige.
 • Je beheert de kwaliteitshandboeken op het gebied van de scheepvaart.
 • Je fungeert als mentor en coördinator van opleidingsprogramma’s.

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur een relevant academisch of hbo+-diploma, bijvoorbeeld Hogere Zeevaartschool, aangevuld met vakgerichte opleidingen en je beschikt over relevante theoretische kennis.
 • Je hebt een gedegen kennis van relevante nationale en internationale wet- en regelgeving, inclusief de Algemene wet bestuursrecht, en bij voorkeur van bestuurlijk-juridische en vergunningverlenende processen.
 • Je hebt ruime nautische of technische ervaring binnen de scheepvaartsector in brede zin.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, bent analytisch en zoekt de verbinding.
 • Je beschikt over uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden en schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, bij voorkeur ook in het Engels.
 • Je overziet de consequenties van je eigen handelen en kunt uitstekend bepalen wanneer consultatie van collega’s en management nodig is.
 • Je beschikt over een aantoonbare politieke en bestuurlijke sensitiviteit, met gevoel voor juiste timing en wijze van aanpakken van problematiek.
 • Je beschikt aantoonbaar over een uitgebreid netwerk binnen en buiten de inspectieorganisatie en je weet hierin met overtuigingskracht te opereren.
 • Je hebt een rijbewijs B(E).
 • Je bent zo nodig bereid om in bereikbaarheidsdiensten en tijdens afwijkende uren te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 12
Maandsalaris: Min €3.511 – Max. €5.219 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het betreft een binnendienstfunctie.
 • Een medische keuring en een assessment maken mogelijk deel uit van de procedure.
 • De functie is gebaseerd op het Functiegebouw Rijk, Functiefamilie Toezicht, Functieprofiel Senior Inspecteur. De daarin opgenomen functie-eisen maken integraal deel uit van deze functie.
 • De taken binnen het domein Scheepvaart zijn in ontwikkeling; de taakinhoud en –verdeling kan wijzigen.

Digitaal solliciteren
Solliciteer snel en gemakkelijk op deze vacature via onze sollicitatiepagina. Een ieder, ongeacht het geslacht, wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld.

Klik hier om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld