Manager Energietransitie

Geplaatst 2 weken geleden

Waterschap, vacature, watersector, werken, baan, manager, energie, transitie

Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Er heerst een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Een van onze belangrijkste bestuurlijke ambities op het gebied van duurzaamheid is energie-efficiëntie. Dit vereist voortdurende verbetering en bewustzijn. Waterschap Rijn en IJssel heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Om daar een goede coördinatie aan te geven zijn wij op zoek naar een:

Manager energietransitie

Algemeen
Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Deze ambitie geldt voor alle beleidsvelden, vervat in de programma’s Watersysteem, Waterketen en Waterveiligheid. De sturing en verankering is belegd bij het programma Waterketen. Dit betekent dat er organisatie-breed verbindingen gelegd moeten worden en samengewerkt moet worden aan het behalen van de doelstelling
De Manager energietransitie heeft de opdracht om de energietransitie 2025 vorm te geven en te realiseren vanuit de kaders die vanuit de planvorming beschikbaar worden gesteld. De Manager energietransitie legt verantwoording af aan de programmamanager Waterketen.

Algemeen over de baan
De energietransitie is een complexe en brede opgave. De bestuurlijke ambitie is hoog en de termijn van 2025 is dichtbij. Energie staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda waarbij draagvlak voor maatregelen zoals windenergie gevoelig ligt. Duurzame energie is een nieuwe taak van het waterschap. Inspanningen/ maatregelen hebben naar verwachting een grote impact op de organisatie en financiële middelen.

Het gaat bij de energietransitie om het vergroten van de duurzaamheid van onze totale organisatie. De acties leiden tot kostenbewust investeren in energie- en gebouweninfrastructuur, waarbij slimme oplossingen bedacht worden. Werken aan een breed draagvlak voor de transitie en een vlotte samenwerking tussen alle betrokkenen binnen en buiten het waterschap is van belang.

De baan

 • Je bent verantwoordelijk voor de voortgang van de energietransitie 2025 en stuurt daarom op (samenwerkings)processen, waarin innovaties, grootschalige, complexe en/ of politiek relevante onderwerpen samenkomen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere projecten voor wind- en zonne-energie, de interactie hierin met de omgeving, en opstellen van businesscases. Ook leid je het proces om bewustwording rond energiebesparing organisatie-breed.
 • Je neemt deel aan overleg met regionale vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en bedrijfsleven en weet de belangen van en met betrokken partijen te verbinden omtrent het energiedossier. Je bent sterk in het smeden van allianties om de transitie succesvol te realiseren.
 • Je draagt zorg voor jaarlijks benodigde energieplannen, verantwoording en energiezorgsysteem, inclusief verbetertrajecten.
 • Je analyseert trends in het energieverbruik en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovaties op het gebied van energie.
 • Je levert een actieve bijdrage in de planvorming en geeft bij de perspectievennota en begroting aan wat de benodigde middeleninzet zou moeten zijn en zorgt voor besluitvorming.

Wij zoeken

 • Je hebt een opleiding op hbo+ of universitair niveau.
 • Je hebt ervaring op het gebied van energietransitie behorende bij grote energieverbruikende systemen.
 • Je hebt ervaring met pionierswerk en het opereren in een bestuurlijk complexe omgeving.
 • Je ziet kansen, initieert, inspireert en weet beweging te organiseren in de organisatie.
 • Je bent een netwerker en verbindt mensen.
 • Je beschikt over een daadkrachtige, assertieve instelling en tactisch gedrag.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen.

Wij bieden

 • Een uitdagende en veelzijdige functie.
 • De functie is vooralsnog gewaardeerd op het niveau van salarisschaal 12 conform cao voor de waterschappen bij een 36-urige werkweek.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van een eigen budget (Individueel Keuzebudget).
 • Goede opleidingsmogelijkheden.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dorine Kolkman, manager Z&R, telefoon (0314) 369515 of Rudi Gerard, directeur, telefoon (0314) 369303. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.wrij.nl.

Reacties kun je tot 27 augustus a.s. via het online sollicitatieformulier versturen t.a.v. Peter Metz, adviseur P&O.

De procedure
De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 8 september 2017.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.