Watervacatures
 • Adviseur waterlopen

  Je bent de motor van het onderhoudsproces, organiseert en 'verbindt het beheer' met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Vertaalt strategische doelstellingen naar tactisch beleid en (meerjaren) onderhoudsplannen, gericht op het optimaal functioneren van waterlopen. Verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de onderhoudsplannen, zorgt voor doelmatig en doeltreffend beheer en onderhoud; schat risico’s in.

    ·   Lees meer

 • Gebiedsbeheerders (m/v)

  Als gebiedsbeheerder treed je in jouw werkgebied op als aanspreekpunt voor praktische en inhoudelijke beheersaspecten van het watersysteem en de waterkeringen. Je behartigt de belangen van het waterschap ten aanzien van het watersysteem en –keringen. En je weet bewoners en gebruikers te overtuigen van het nut en de noodzaak van door het waterschap gemaakte keuzes.

    ·   Lees meer

 • Lead Engineer Procesautomatisering

  Als Lead Engineer binnen het waterdomein bij ICT ben jij de sterke spil tussen klant en projectteam, die zowel klant als team begrijpt en begeleidt. Je bent de technische kartrekker en aanspreekpunt binnen het projectteam. Daarnaast ben jij als Lead Engineer betrokken bij het maken van de functionele en technische ontwerpen en de realisatie van grote software projecten binnen de proces automatisering.

    ·   Lees meer

 • Adviseur Hydrologie

  Als adviseur hydrologie geef je specialistische adviezen op het terrein van het operationeel waterbeheer. Tot je taak behoort het zelfstandig adviseren en het uitvoeren van hydrologische (ontwerp)berekeningen voor inrichtings- en beheerprojecten alsook het uitzetten, begeleiden en beoordelen van extern uitgezette opdrachten. Je werkt intensief samen met collega’s, veelal in multidisciplinaire teams.

    ·   Lees meer

 • Beleidsmedewerker Discrepantie

  De beleidsmedewerker discrepantie geeft invulling aan de bestuurlijke ambitie om de discrepantie op een zo laag mogelijk niveau te brengen en te houden. Dit betekent dat de kwaliteit van de metingen op de rwzi’s moet worden geborgd enerzijds en dat middels samenwerking met de heffingsinstantie GBLT de volledigheid en juistheid van de heffing anderzijds moet worden gegarandeerd.

    ·   Lees meer

 • Medior Business Manager Waterschappen

  Je breidt de business van het team Water in Noordoost-Nederland verder uit en je hebt er plezier in om de Balance-dienstverlening in die markt breder te introduceren. Je legt contacten, maakt afspraken met bestaande en nieuwe klanten en je bezoekt deze organisaties (al dan niet samen met een gespecialiseerde business consultant). Je bent in staat om telkens de vraag achter de vraag te achterhalen en met het juiste antwoord te komen.

    ·   Lees meer

 • Office Manager

  Als Office Manager ben je een echte verbinder en de spin in het web van de organisatie. Je bent verantwoordelijk  voor de secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning van de directie en het Aqua for All team. Geen dag is hetzelfde. Je ondersteunt het team bestaande uit 15 enthousiaste collega’s op allerlei gebieden met specifieke aandacht voor communicatie. 

    ·   Lees meer

 • (Zuiverings)Technoloog

  Je uitdaging is vernieuwende zuiveringstechnieken en effectief assetmanagement koppelen aan waterzuiveringsprocessen, om kwaliteitsverbeteringen en besparingen te realiseren.

    ·   Lees meer

 • (Sr.) Process Engineer

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het in detail uitwerken van complexe projecten op het gebied van waterzuivering, hergebruik en waste to value. Daarnaast behoort het evalueren, verbeteren en ontwikkelen van producten tevens tot de werkzaamheden. Je rapporteert aan de Team Leader Proces Design & Engineering.

    ·   Lees meer

 • Consultant Stedelijk Water

  Door een steeds grotere klantvraag zijn wij op zoek naar een Medior Consultant Stedelijk Water. In deze functie ben je als adviseur en/of specialist betrokken bij projecten voor waterschappen en gemeentes in de regio west (Zeeland, Zuid-Holland en West Brabant). Hierbij gaat het onder andere om het opstellen van beleids- en rioleringsplannen en het uitvoeren van berekeningen aan riolering en stedelijk water. Je draagt bij aan projecten en offertes en stemt zelfstandig af met opdrachtgevers.

    ·   Lees meer