Onderzoek naar ondergrondse opslag van zoetwater in Zuid-Holland

Verschillende partijen onderzoeken de haalbaarheid van grootschalige, ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Het onderzoek loopt tot 2018 en moet zorgen voor meer zoetwater in periodes van droogte voor drinkwatervoorziening, glastuinbouw en industrie.

Uit verschillende kleinschalige praktijkproeven blijkt dat het mogelijk is om het neerslagoverschot in de winter op te slaan in de ondergrond. Deze maatregel wordt nu nog gezien als een oplossing die slechts lokaal kan worden ingezet door eindgebruikers. Voor grootschalige inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater, met als doel te voorzien in zoetwatervoorziening in Nederlandse kustgebieden, is dit onderzoeksproject in het leven geroepen. Het onderzoek biedt inzicht in een aanvullende of alternatieve manier van waterbeheer op grote schaal. Deltares onderzoekt dit samen met KWR en Arcadis, in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland, Dunea en Evides.

DELEN