Boskalis

Boskalis ziet resultaten fors dalen en schrapt banen

Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis) zag in de eerste helft van 2017 de resultaten stevig dalen. Een grote verrassing zijn de lagere cijfers niet....

Rijkswaterstaat heeft handen vol aan opruimen paraffine

Rijkswaterstaat is sinds maandag 7 augustus bezig om aangespoelde paraffine van de Noord-Hollandse kust te verwijderen. De schoonmaakwerkzaamheden worden waarschijnlijk deze week afgerond. Vorige...
Legakker Loosdrecht

Legakkerherstel Loosdrecht: innovatieve toepassing van oude techniek

In september start de tweede fase van het proefproject legakkerherstel bij de Loosdrechtse Plassen. Daarbij worden eeuwenoude technieken op een innovatieve manier toegepast: aannemer...
Blauwalgen

Nederland strijdt weer tegen de blauwalg

Op verschillende plaatsen in het land, maar met name in het zuiden, is de afgelopen dagen blauwalg aangetroffen in open water. Dat heeft consequenties...
Dijk Baarlo

Waterschap Limburg test inbrengen anti-pipingscherm

Om piping tegen te gaan, onderzoekt waterschap Limburg het inbrengen van anti-pipingschermen. De proef begint half augustus en duurt naar verwachting enkele weken, maar...

Verhoogd overstromingsrisico door invasieve planten

Exotische planten, zoals de Japanse Duizendknoop en de Reuzenbalsemien, veroorzaken dichte begroeiing langs rivieroevers en dat verhoogt het risico op overstromingen. Dat blijkt uit...

Schultz stelt invoering Omgevingswet uit

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. Dat stelt demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur &...

Aanpak bodemdaling uit de kinderschoenen

Nederland telt inmiddels 46 projecten die actief naar oplossingen zoeken voor bodemdaling in veengebieden. De projecten variëren van het in kaart brengen van bodemdaling...

Emissieregistratie: Update data verontreinigende stoffen in oppervlaktewater

De data van de lozingen van verontreinigende stoffen in oppervlaktewater voor 2014 en 2015 zijn onlangs gepubliceerd. De stoffen die door Chemours zijn geloosd...

Zoutmetingen gestart voordat Haringvlietsluizen op kier gaan

Rijkswaterstaat heeft half juli vier schepen uitgerust met meetapparatuur in het Haringvliet neergelegd. De zogenoemde meetschepen zullen het zoutgehalte in het water monitoren. Ieder...

Nederland pleit voor mondiaal VN-waterplatform

Alleen een overkoepelend waterplatform onder de vlag van de Verenigde Naties kan de mondiale waterproblematiek het hoofd te bieden. Nederland pleit voor de oprichting...

Droogte: België start Landbouwrampenfonds op

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft dinsdag 18 juli de procedure opgestart voor een Landbouwrampenfonds voor compensatie van schade...

Kristalbad zet Overijssel internationaal op de kaart

Het retentiegebied Kristalbad, dat ligt tussen Hengelo en Enschede, is door het Europese milieuagentschap European Environment Agency (EEA) aangewezen als internationaal voorbeeldproject voor stedelijke...

Minister Schultz schrapt Adviescommissie Water

Demissionair minister van Infrastructuur en Milieu Schultz heft de Adviescommissie Water per 1 januari 2018 op. De regering wil het aantal adviesraden verminderen en...