Deltaprogramma 2018 introduceert verplichte stresstest gemeenten

De Deltacommissaris presenteerde vandaag voor het eerst het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat dat gemeenten voor 2019 een verplichte stresstest moeten uitvoeren om wateroverlast...

Nieuwe module voor schade en slachtoffers bij overstroming

Met de schade- en slachtoffermodule 2017 kan voor elke simulatie van een Nederlandse overstroming de schade en het aantal slachtoffers worden doorgerekend. Deltares en...

Nederlandse bedrijven leveren drinkwater op Bovenwindse eilanden

Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is er nog steeds een groot gebrek aan schoon drinkwater. Via schepen en vliegtuigen worden vanuit Nederland...

Verzekeraars pleiten opnieuw voor verplichte verzekering klimaatschade

Het Verbond van Verzekeraars wil nog steeds een verplichte schadeverzekering tegen droogte of overstromingen. Volgens het Verbond kan de schade door klimaatverandering in Nederland...

Vroege inval herfst voedt discussie over maaibeleid en winterpeilen

Door de vroege inval van de herfst ontstond er de afgelopen week in het Noorden en Westen van het land wateroverlast. Getroffen boeren pleiten...

RIWA: ‘Rijn en Maas moeten en kunnen schoner’

De Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA) luidt de alarmbel over de waterkwaliteit in Rijn en Maas. In de afgelopen decennia is de kwaliteit van het...

De Nederlandse Zandmotor krijgt een Engels broertje

Royal HaskoningDHV gaat in het Engelse graafschap Norfolk een zandmotor aanleggen die een kuststrook van vijf kilometer moet gaan beschermen. Deze ‘Sandscaping’ werkt volgens...

Legionellagevaar krijgt in de bouw te weinig aandacht

Volgens het RIVM overlijden jaarlijks twintig tot dertig mensen aan de gevolgen van legionellabesmetting. Zo’n driehonderd mensen raken per jaar besmet. Het ISSO, het...

Eerste onderzoeksprojecten programma ‘Opkomende stoffen’ gestart

De eerste vijf projecten in het onderzoeksprogramma ‘Opkomende stoffen’ zijn onlangs van start gegaan. STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie investeren de komende...
video

Koninklijke Marine brengt drinkwater naar Saba (video)

De Koninklijke Marine in actie. De NH90 helikopter van de marine wordt ingezet om de bewoners van Saba van schoon drinkwater te voorzien. Deze...

Rode Kruis stuurt water- en sanitatiedeskundige naar Sint-Maarten

Het Rode Kruis heeft op 8 september een ploeg van zes medewerkers met het vliegtuig naar de Nederlandse Antillen gestuurd. Er is al een...

Rain(a)way wint publieksprijs bij innovatiewedstrijd Making Waves

Ontwerpster Fien Dekker heeft met haar fraai vormgegeven rode waterdoorlatende straattegel Rain(a)way de publieksprijs gewonnen van het innovatie-evenement Making Waves dat op 7 september...

Oasen en waterschappen starten publiekscampagne ‘Was op Maat’

Doordat drinkwaterbedrijf Oasen sinds de ingebruikname van drinkwaterzuiveringsstation Schuwacht nu overal in zijn verzorgingsgebied zacht kraanwater levert, acht men de tijd rijp om de...
Zr. Ms. Zeeland

Nederlandse marine helpt bij herstel drinkwatervoorziening Sint-Maarten

Op Sint-Maarten is er sprake van grootschalige verwoesting van infrastructuur en de inwoners beschikken niet over stromend water. De Nederlandse overheid richt zich momenteel...