Gerelateerde berichten

Waterexperts helpen medebewoners Zwolle bij voorkomen wateroverlast

  • 16 juni 2017

Ingenieurs en consultants op het gebied van water, ruimte en energie uit de Vinex-wijk Stadshagen in Zwolle gaan hun medebewoners helpen om wateroverlast te voorkomen. Zo adviseren ze hun buren bijvoorbeeld hoe ze de straat klimaatbestendig in kunnen richten door hemelwater af te koppelen van het riool. 

Het initiatief maakt deel uit van het project Waterbewust Stadshagen van Veiligheidsregio IJsselland en Arcadis, gesteund door de provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Doel is om de inwoners van Stadshagen actief te betrekken bij waterbeheer. Deze Vinex-wijk in de delta van de IJssel en Vecht ligt onder NAP en kampte in het verleden regelmatig met wateroverlast. 

Waterambassadeur

De betrokken partijen schakelen de waterexperts als waterambassadeurs in om wateroverlast te voorkomen. Dit zijn bewoners uit de wijk die in het dagelijks leven werken als ingenieur en consultant op het gebied van water, ruimte en energie. Of het zijn bedrijfs- en beleidsadviseurs in andere relevante vakgebieden. Hun werkgevers stellen hiervoor tijd beschikbaar, zodat ze hun medebewoners kunnen adviseren over de juiste maatregelen.

0-meting 

De initiatiefnemers starten met een 0-meting naar het huidige risico- en waterbewustzijn van bewoners. Ook laten ze met borden zien hoe ver de wijk onder NAP ligt. Ook andere burgers willen de betrokken partijen aanmoedigen om zich in te zetten om de wijk te beschermen tegen hoog water. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een grootschalige hoogwateroefening. Of door de oprichting van een hoogwaterbrigade die net als de hoogwaterbrigade uit Kampen hoog water kan tegenhouden als de nood aan de man komt. 
 


(Waterforum Online)


Reacties (0)

U heeft een digitaal abonnement nodig om te kunnen reageren.