Gerelateerde berichten

Vlissingen thuisbasis voor onderzoeksfaciliteit eco-engineering

  • 16 juni 2017

Delta Academy, onderdeel van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, opende begin juni het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta. Hier vindt onderzoek plaats naar oplossingen voor waterveiligheid, natuur, leefbaarheid en recreatie tegen de effecten van klimaatveranderingen, zeespiegelstijging en bodemdaling. 'Bouwen met natuur' is hierbij het uitgangspunt. 
 

Tijdens de start van het project zijn er diverse voorstellen aangedragen door de onderzoekers. Zo komt er bij de kade van het NIOZ in Yerseke een onderwater lab voor het testen van hard substraat dat bruikbaar is om het diepwatermilieu bij windparken en zeedijken te verrijken. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan voor de vermindering van CO2 uitstoot bij zandsuppleties en het gebruik van oesterriffen, mosselbanken en schorren bij kustbescherming.

Nieuwe kennis

Verder starten diverse partijen het atelier Dynamisch Kustlandschap. Langs de kust van Schouwen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen willen ze praktijkgericht onderzoek uitvoeren naar het combineren van kustveiligheid, natuur en recreatie om de kustvisie te ondersteunen. Verder is het de bedoeling om big data en satellietwaarnemingen toe te passen voor het beheer van haven-, natuur- en landbouwgebieden.  Het US Army Corps of Engineers, het Rijkswaterstaat van de Verenigde Staten, zal bijdragen aan het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta door de uitwisseling van kennis. De initiatiefnemers willen met de projecten nieuwe kennis opbouwen om de veerkracht van de Scheldedelta te vergroten en de kenniseconomie in de regio te versterken. 

Lees hier het persbericht van de HZ University of Applied Sciences 


(Waterforum Online)


Reacties (0)

U heeft een digitaal abonnement nodig om te kunnen reageren.