Waterschapsheffingen stijgen harder dan vorig jaar

De waterschappen verwachten dat de heffingsopbrengsten in 2018 ruim 2,5 procent zullen stijgen, naar ruim 2,8 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor...

Advies stuurgroep: geen hoogwatergeul bij Varik-Heesselt

Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de...

Aanpassing waterschapsbelastingen vanuit verschillende hoeken onder vuur

Een voor een lopen de reacties binnen op het concept-eindrapport dat de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen rond de jaarwisseling...

Rijk en decentrale overheden gaan samenwerken bij klimaatbestendig waterbeheer

Het Rijk gaat financieel bijdragen aan klimaatbestendig waterbeheer, waardoor provincies, gemeenten en waterschappen er niet meer alleen voor staan. Deze kabinetsperiode investeren de waterschappen...

Vitens publiceert onderzoeksvragen op nieuwe website

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft zijn innovatie- en onderzoeksagenda en actuele onderzoeksvragen gepubliceerd op een nieuw ontworpen website. Deze moet uitgroeien tot een kennisplatform.Op www.vitensinnoveert.nl plaatste...

Afkoppelen voorkomt uitbreiding van RWZI in het Drentse Echten

Door regenwater af te koppelen, het waterstelsel in Hoogeveen aan te passen en de capaciteit van een aantal rioolgemalen in de gemeente De Wolden...

Waternet vergroot zicht op waterkwaliteit dankzij metingen Amsterdammers

Waternet heeft dankzij zo’n duizend metingen van burgers een beter beeld gekregen van de waterkwaliteit in met name de kleinere Amsterdamse wateren. Dat blijkt...

Aanleg nevengeul: Inwoners Varik-Heesselt adviseren minister via ludiek protest

‘De geul is misser van de eeuw’, ‘Dorpsbewoners kwellen weg’ en ‘Geul is einde van de fruitteelt’. Het zijn slechts enkele leuzen waarmee ruim...

Aanpak hotspot medicijnresten: rwzi in Aarle-Rixtel krijgt vier ton voor pilot

Waterschap Aa en Maas krijgt van de rijksoverheid 400.000 euro voor een pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen...

Winnaars Wetskills ontwerpen systeem voor opwekken energie in waterleiding

Het winnende team van de Wetskills in Zuid-Korea heeft een oplossing bedacht waarbij energie wordt opgewekt door turbines in drinkwaterleidingen te plaatsen. Deze oplossing...

KWR start praktijkproef medicijnverwijdering in toilet

Het verwijderen van medicijnresten in het toilet kan voorkomen dat medicijnresten in het milieu terecht komen. In een laboratorium is nu gebleken dat het...

Van Nieuwenhuizen heit eerste paal voor Reevesluis

Met het heien van de eerste paal gaf minister Cora van Nieuwenhuizen donderdag 8 februari het startschot voor de bouw van de nieuwe Reevesluis...

Proef met hoger waterpeil Lauwersmeer kan starten

Het waterpeil van het Lauwersmeer mag van 15 februari tot 1 april 2018 en 2019 tijdelijk worden verhoogd tot 0,52 meter. De rechtbank in...

CLAFIS voert contractmanagement vispassage stuw Doesburg voor Waterschap Rijn en IJssel

Ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus voert voor Waterschap Rijn en IJssel het contractmanagement voor de vispassage stuw Doesburg. De bouw van één van de grootste vispassages...