Zes alternatieven voor Meanderende Maas

Bij het dijkversterkings- en rivierverruimingsproject Meanderende Maas liggen nu zes mogelijke alternatieven op tafel. Ze variëren van een gewone dijkversterking tot de inrichting als...

Bollenstreek zet ijzerzand in voor verwijdering fosfaat uit grondwater

Aquaminerals heeft deze maand voor de eerste keer ijzerzand geleverd voor de verwijdering van fosfaat uit het grondwater in de bollenstreek. Dit met ijzer...

PBL: ‘Toenemende waterrisico’s zijn rem op duurzame ontwikkeling’

Zonder verbetering van het waterbeleid en zonder aanpassing aan klimaatverandering komen de mondiale duurzaamheidsdoelen niet binnen bereik. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving...

Trilaterale Waddenzeeconferentie mondt uit in ‘Verklaring van Leeuwarden’

Op 17 en 18 mei is Nederland gastheer van de dertiende trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee. Die conferentie vindt plaats in Leeuwarden, dat dit...

Onderzoek naar bacteriën die gif in water en bodem snel afbreken

Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en onderzoeksinstituut Deltares gaan eind april in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek uitvoeren naar een bacteriegroep die...

Nieuwe handreiking KRW focust op realistische en passende doelen

Start met een watersysteemanalyse en stel op basis daarvan realistische en haalbare doelen die goed onderbouwd zijn. Maar zorg dan wel dat je die...

WEX: Watersector verwacht in 2018 forse groei export

Nederlandse waterbedrijven verwachten voor 2018 een forse groei. In de watertechnologie is het verwachte groeicijfer gemiddeld 14 procent en in de deltatechnologie gaat het...

Boekpresentatie ‘Too Big’ van Henk Ovink: Oproep voor tweede Ruimte voor de Rivier

Tijdens de Nederlandse presentatie van het boek ‘Too Big – Rebuild by Design’ op 12 april in Amsterdam kwam het programma Ruimte voor de...

Officiële aftrap voor uitbreiding drinkwaterproductie in Noardburgum

De uitbreiding van drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum is vrijdag 13 april officieel geopend. Burgemeesters Gerben Gerbrandy en Jeroen Gebben van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel tapten...

Floortje Dessing opent in Utrecht pop-up waterwinkel van Vitens

Donderdag 12 april openden wereldreizigster Floortje Dessing en Vitens directievoorzitter Jelle Hannema de eerste pop-up waterwinkel van Vitens. In de winkel die tot 22...

Provincie weigert Refresco vergunning voor winning dieper grondwater

Frisdrankproducent Refresco krijgt geen vergunning om water op te pompen uit diepere grondlagen. Regulier monitoringsonderzoek voor de Kaderrichtlijn Water toonde onlangs aan dat het...

Brabantse Delta: Boskalis wint aanbesteding ruimtebesparende waterkeringen

Waterschap Brabantse Delta gunt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van keermiddelen met gemalen in de Leursche Haven en de Laaksche Vaart aan...

Kabinet onderzoekt of een commissaris regie op Noordzee kan versterken

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat de mogelijkheid voor het aanstellen van Noordzeecommissaris onderzoeken. Op 4 april verzochten Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66), Jaco...

Extra zuiveren op tien hotspots langs de Maas kost jaarlijks vijf miljoen euro

Tien rwzi’s in het stroomgebied van de Maas zijn verantwoordelijk voor 70% van de vracht aan medicijnresten die in het binnenland in de...