Rijkswaterstaat gunt versterking Afsluitdijk voorlopig aan Levvel-consortium

Rijkswaterstaat is van plan om de versterking van de Afsluitdijk te gunnen aan het consortium Levvel. De combinatie in oprichting van BAM PPP, PGGM,...

Waterschapsheffingen stijgen harder dan vorig jaar

De waterschappen verwachten dat de heffingsopbrengsten in 2018 ruim 2,5 procent zullen stijgen, naar ruim 2,8 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor...

Advies stuurgroep: geen hoogwatergeul bij Varik-Heesselt

Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de...

Aanpassing waterschapsbelastingen vanuit verschillende hoeken onder vuur

Een voor een lopen de reacties binnen op het concept-eindrapport dat de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen rond de jaarwisseling...

Boeren protesteren tegen vernatten veenweide

In de raadszaal in het gemeentehuis van Landsmeer liep de publieke tribune op 16 februari vol met protesterende agrariërs, van wie een tiental zijn...

Waterschapinitiatief Phario wint innovatieprijs

Het waterschapproject Phario (PHA bioplastics) heeft de titel ‘Water Innovator of the Year 2018’ gewonnen. Het project, waarbij bioplastic wordt gemaakt met actief slib...

Rijkswaterstaat viert 200 jaar NAP

Op 18 februari 2018 vierde Rijkswaterstaat de tweehonderdste verjaardag van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De invoering van het NAP op 18 februari 1818...

Van den Herik gaat waterkwaliteit spaarbekken De Gijster verbeteren

In opdracht van drinkwaterbedrijf Evides gaat Van den Herik Sliedrecht het project ‘Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster’ uitvoeren. Het spaarbekken – gevuld met Maaswater...

Vitens publiceert onderzoeksvragen op nieuwe website

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft zijn innovatie- en onderzoeksagenda en actuele onderzoeksvragen gepubliceerd op een nieuw ontworpen website. Deze moet uitgroeien tot een kennisplatform.Op www.vitensinnoveert.nl plaatste...

Rijk en decentrale overheden gaan samenwerken bij klimaatbestendig waterbeheer

Het Rijk gaat financieel bijdragen aan klimaatbestendig waterbeheer, waardoor provincies, gemeenten en waterschappen er niet meer alleen voor staan. Deze kabinetsperiode investeren de waterschappen...

Afkoppelen voorkomt uitbreiding van RWZI in het Drentse Echten

Door regenwater af te koppelen, het waterstelsel in Hoogeveen aan te passen en de capaciteit van een aantal rioolgemalen in de gemeente De Wolden...

Waternet vergroot zicht op waterkwaliteit dankzij metingen Amsterdammers

Waternet heeft dankzij zo’n duizend metingen van burgers een beter beeld gekregen van de waterkwaliteit in met name de kleinere Amsterdamse wateren. Dat blijkt...

Aanleg nevengeul: Inwoners Varik-Heesselt adviseren minister via ludiek protest

‘De geul is misser van de eeuw’, ‘Dorpsbewoners kwellen weg’ en ‘Geul is einde van de fruitteelt’. Het zijn slechts enkele leuzen waarmee ruim...

Aanpak hotspot medicijnresten: rwzi in Aarle-Rixtel krijgt vier ton voor pilot

Waterschap Aa en Maas krijgt van de rijksoverheid 400.000 euro voor een pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen...