Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 23 juni 2017

  Zwolle: Waterschap verleent subsidie aan bewoners die wateroverlast tegengaan

  Projectontwikkelaar DJOntwikkeling, waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle helpen burgers in de Seringenstraat in de Zwolse wijk Assendorp met het klimaatbestendig maken van hun straat. Voor het slim verbouwen van garageboxen, bodemsanering en de herinrichting van tuinen verleent Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het eerst de onlangs opengestelde ‘klimaatsubsidie’ verstrekt.  ·  Lees meer

 • 22 juni 2017

  Waterprofessionals houden droog Nederland nat

  KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven vanwege de aanhoudende warmte. Het gemiddelde neerslagtekort is opgelopen tot 133 millimeter, tegen een normaal tekort in deze periode van 70 millimeter. De onweersbuien die op komst zijn, kunnen het tekort iets verminderen, maar worden gezien als een druppel op een gloeiende plaat. Rijkswaterstaat, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken intussen hard om ervoor te zorgen dat de waterveiligheid niet in het geding komt en dat er voldoende zoetwater beschikbaar blijft.  ·  Lees meer

 • 22 juni 2017

  Tweede Kamer bezorgd over beperkte ‘meekoppelkansen’ voor natuur

  Tweede Kamerleden van GroenLinks, Christen Unie en de Partij van de Dieren uitten tijdens het halfjaarlijkse Algemeen Overleg Water op 21 juni hun bezorgdheid over het niet optimaal benutten van kansen voor natuurontwikkeling bij nieuwe waterprojecten. Door het enkelvoudige doel van het Deltafonds is er geen financiering beschikbaar voor het ‘meekoppelen’ van natuurprojecten.  ·  Lees meer

 • 20 juni 2017

  Wafilin Systems levert membraantechnologie demoplant biobased vetzuren

  Wafilin Systems ontwerpt en levert membraantechnologie voor de demonstratiefabriek van ChainCraft in Amsterdam. In deze fabriek gaat het biotechbedrijf vanaf volgend jaar groente- en fruitafval middels een eigen ontwikkelt en gepatenteerd mengcultuurfermentatie proces omzetten in hoogwaardige vetzuren.  ·  Lees meer

 • 20 juni 2017

  Drinkwatervoorziening Goeree-Overflakkee gewaarborgd door opening innamestation Haringvliet

  Goeree-Overflakkee hoeft zich geen zorgen meer te maken over de toekomstige drinkwatervoorziening. Door de opening van het nieuwe innamestation Haringvliet van Evides Waterbedrijf op 20 juni beschikt het eiland over voldoende zoet water uit het Haringvliet. Ook wanneer de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan.  ·  Lees meer

 • 20 juni 2017

  Chemours loost rechtstreeks op Merwede zonder vergunning

  Het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft eerder jaar illegaal FRD-stoffen geloosd in de Merwede. Dit blijkt uit metingen die Rijkswaterstaat van december tot mei heeft verricht in het afvalwater en in het oppervlaktewater rond de fabriek. De metingen tonen aan dat Chemours niet alleen FRD-stoffen indirect loost via rwzi Dordrecht, maar zelf ook direct op de Merwede loost. Voor deze rechtstreekse lozing heeft het bedrijf geen vergunning.  ·  Lees meer