Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 21 februari 2017

  Hoge Raad: rioolheffing alleen gebruiken voor riool

  Het geld dat gemeenten ophalen voor de riolering, mogen zij niet aan andere zaken uitgeven. De Hoge Raad heeft een uitspraak met die strekking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigd, meldt het Financieele Dagblad. De consequenties zijn dat gemeenten nauwkeuriger moeten begroten en bij overschotten in de voorzieningen voor de riolering de rioolheffing dienen te verlagen.  ·  Lees meer

 • 21 februari 2017

  Waterson introduceert mobiele waterzuiveringsinstallatie voor telers

  Het bedrijf Waterson uit De Lier heeft 19 februari tijdens de HortiContact beurs in Gorinchem een mobiele waterzuiveringsinstallatie voor telers gelanceerd. Telers met een kleine hoeveelheid afvalwater kunnen de installatie inzetten om hun restwaterstromen te zuiveren. Vanaf 1 januari 2018 geldt voor hen een verplichte zuivering van restwaterstromen.   ·  Lees meer

 • 21 februari 2017

  “Meer flexibilisering en differentiatie van Europees waterbeleid”

  EU-rapporteur Cees Loggen van het Europees Comité van de Regio’s en lid van het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland, pleit in een recent advies aan de Europese Commissie voor meer flexibilisering en differentiatie van het Europees waterbeleid. Lidstaten kunnen zo op het meest effectieve moment  investeren. Volgens de Noord-Hollandse gedeputeerde ontstaat dan ruimte voor een meer integrale aanpak van toekomstige waterproblemen. Het advies gaat mee in de besluitvorming over de aanpassing van de Kaderrichtlijn Water in 2019.   ·  Lees meer

 • 20 februari 2017

  Nieuw veldlab om leidingbreuken beter te voorspellen

  Het veldlab STOOP (Sensortechnologie Toegepast Op Ondergronds Pijpleidingen) is 17 februari geopend. Binnen het STOOP-project verrichten alle gastransport en bijna alle drinkwaterbedrijven in Nederland, Deltares, TNO en Sky Geo toegepast onderzoek naar het beter voorspellen van leidingbreuken door grondzakkingen.  ·  Lees meer

 • 20 februari 2017

  Hoge verwachtingen van optimalisatie rwzi’s voor verwijderen geneesmiddelen

  Optimalisatie van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties kan het verwijderingsrendement van geneesmiddelen nog sterk verbeteren. Deze verwachting heeft te maken met recente onderzoeken naar de verwijderingsrendementen voor geneesmiddelen op bestaande rwzi’s. Die blijken heel sterk te verschillen en dat voedt de gedachte dat met verdere optimalisatie nog veel bereiken valt. Dit optimisme bleek op de tweede Kennisdag Geneesmiddelen die op 16 februari was georganiseerd door de vakgroep milieutechnologie van de Wageningen Universiteit, STOWA en het Wageningse onderzoeks- en adviesbureau LeAF.  ·  Lees meer

 • 17 februari 2017

  Tauw onderzoekt aanleg gesloten waterkringloop in Kerkrade-Oost

  Tauw onderzoekt de aanleg van een gesloten waterkringloop in Kerkrade-Oost. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat de kringloop voor een groot deel gesloten kan worden. Aansluiting op het waterleidingnet blijft waarschijnlijk noodzakelijk omdat het beschikbare dakoppervlak te klein is om met hemelwater aan de volledige drinkwatervraag te voldoen.   ·  Lees meer