Waterforum http://www.waterforum.net Waterforum Online Thu, 23 Nov 2017 09:00:39 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 Minister wil benchmark drinkwaterbedrijven uitbreiden http://www.waterforum.net/minister-wil-benchmark-drinkwaterbedrijven-uitbreiden/ Thu, 23 Nov 2017 09:00:39 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18124 KraanwaterDe benchmark van drinkwaterbedrijven zal, als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt, in de toekomst worden uitgebreid met onder meer een vergelijking van de investeringen, de doelmatigheid en de effecten van verbeterplannen. Ook is er onderzoek nodig naar de totale investeringsopgave van de drinkwatersector en de financiering […]]]> Kraanwater

De benchmark van drinkwaterbedrijven zal, als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt, in de toekomst worden uitgebreid met onder meer een vergelijking van de investeringen, de doelmatigheid en de effecten van verbeterplannen. Ook is er onderzoek nodig naar de totale investeringsopgave van de drinkwatersector en de financiering van die investeringen. Dat schrijft de minister op 21 november in een brief aan de Tweede kamer.

De minister reageert in haar brief op het rapport ‘Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet van adviesbureau Andersson Elffers Felix. Het bureau voerde de evaluatie uit conform artikel 60 van de Drinkwaterwet. Daarin staat dat binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de Drinkwaterwet (2011) verslag wordt gedaan van de doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening in de praktijk. Volgens de minister gaat er in de drinkwatersector veel goed, maar is er ook ruimte voor verbetering.

Meer onderbouwing gewenst
Zo wil de minister voortaan een overzicht van de prestaties van de tien drinkwaterbedrijven in een tijdreeks. Dat zou een beter beeld geven van de onderlinge ontwikkeling van de prestaties van de diverse bedrijven. Daarnaast wil Van Nieuwenhuizen ook meer context en onderbouwing bij de gegevens uit de prestatievergelijkingen. Daarmee komt zij tegemoet aan de motie Geurts Visser uit 2015 waarin zij vragen om meer inzicht in de totstandkoming van de drinkwatertarieven.

Onafhankelijke toets blijft
Andersson Elffers Felix adviseren de minister om de prestatievergelijking opnieuw een verantwoordelijkheid van de sector te maken. De minister schrijft in haar brief dat zij deze aanbeveling slechts deels over wil nemen. Volgens Van Nieuwenhuizen kan de benchmark door de drinkwatersector zelf worden uitgevoerd omdat het sneller en efficiënter is. Maar bij de overdracht van de gegevens aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) acht de minister een externe onafhankelijke toets naar de juistheid van de gegevens noodzakelijk.

Toezichthouder
Van Nieuwenhuizen is dus niet van plan om die wettelijk vastgelegde rolverdeling aan te passen, zoals de onderzoekers aanbevelen. “Het is belangrijk dat de ILT als onafhankelijke partij het protocol opstelt en eindverantwoordelijk blijft voor de prestatievergelijking. Het toezicht op de uitvoering van de prestatievergelijking is onlosmakelijk verbonden aan de taken van de ILT als integrale toezichthouder”, aldus de minister.

Investeringsopgave
De evaluatie zoomt verder in op de investeringsopgave in de drinkwatersector. Drinkwaterbedrijven investeerden de afgelopen jaren intensief in assetmanagement, waardoor zij nu beter zicht hebben op de kwaliteit van de infrastructuur en toekomstige investeringen. Volgens de drinkwaterbedrijven zelf is er geen onbeheersbare investeringsgolf op komst, maar voor het ministerie en de toezichthouders is er nog weinig zicht op de investeringsopgave per drinkwaterbedrijf. Als gevolg daarvan zijn de benodigde investeringen op sectorniveau bij hen onbekend, met name op (middel)lange termijn. Volgens de onderzoekers en de minister is nader onderzoek gewenst.

Financiering
Een ander onderwerp dat in de evaluatie uitvoerig tegen het licht is gehouden is het instrument om overwinst te voorkomen, de zogenoemde gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC). Als drinkwaterbedrijven teveel winst maken, zijn zij wettelijk verplicht de drinkwatertarieven te verlagen. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van deze regeling zijn voor de financiering van de investeringen van de drinkwaterbedrijven op de langere termijn. Volgens het adviesbureau en de minister kan extra onderzoek naar de methodiek op basis waarvan de WACC wordt berekend, meer duidelijkheid geven.

]]>
Jachthavens gaan strijd tegen plastic soep aan met Seabin http://www.waterforum.net/jachthavens-gaan-strijd-plastic-soep-aan-seabin/ Tue, 21 Nov 2017 14:36:37 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18115 Jachthavens gaan strijd tegen plastic soep aan met Seabin Marina Muiderzand eerste Nederlandse jachthaven met drijvende prullenbak ALMERE – Marina Muiderzand in Almere heeft als eerste Nederlandse jachthaven een Seabin in gebruik genomen. Deze drijvende prullenbak zuigt plastic en andere troep op uit het water. Daardoor voorkomt hij dat de plastic soep en andere vervuiling […]]]>

Jachthavens gaan strijd tegen plastic soep aan met Seabin

Marina Muiderzand eerste Nederlandse jachthaven met drijvende prullenbak

ALMERE – Marina Muiderzand in Almere heeft als eerste Nederlandse jachthaven een Seabin in gebruik genomen. Deze drijvende prullenbak zuigt plastic en andere troep op uit het water. Daardoor voorkomt hij dat de plastic soep en andere vervuiling in zeeën en oceanen toenemen.

The Seabin is een uitvinding van twee Australische surfers en botenbouwers: Andrew Turton en Pete Ceglinski. Zij zagen de toenemende vervuiling van de oceanen met lede ogen aan. ‘Als we op het land een vuilnisbak kunnen hebben, waarom dan niet ook eentje in het water?’, vroeg het tweetal zich af. Na vele jaren testen hebben ze een drijvende prullenbak ontwikkeld die je in het water van elke haven of dok kunt leggen. Met behulp van een elektrische waterpomp zuigt de Seabin plastic flessen, bekers, zakjes, kleine stukjes plastic, olieresten en ander afval dat drijft op het water naar binnen, terwijl vissen buiten schot blijven. Op die manier kan één Seabin in een jaar tijd 83.000 plastic zakjes en 20.000 plastic flessen opruimen. In totaal een halve ton vuil. Al het ingezamelde plastic wordt gerecycled.

Samenwerking Seabin en Thuishavens

Twee jaar geleden liep directeur Nanke den Daas van Thuishavens de twee ‘surfdudes’ tegen het lijf tijdens de internationale watersportbeurs METS in Amsterdam. Zij raakte zo enthousiast over hun verhaal dat ze besloot hun crowdfundingproject te steunen. Nu de productie klaar is mag het bedrijf daarom de eerste Seabin van Nederland in gebruik nemen. Naast Marina Muiderzand exploiteert Thuishavens Jachthaven Bruinisse, Jachthaven Naarden en Dorado Beach in Olburgen. In de jachthavens wordt water en energie bespaard, worden veel materialen hergebruikt, wordt afval gescheiden ingezameld, geldt een verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen en wordt gebruik gemaakt van groene stroom. De havens hebben al jaren een blauwe vlag. Ook steunt Thuishavens de Plastic Soup Foundation en de stichting ‘By the Ocean we Unite’, die het probleem van de plasticvervuiling van het zeewater aan de bron willen aanpakken.

Bewustwording

Als de Seabin op Marina Muiderzand een succes is, wordt de drijvende prullenbak in meer havens ingezet. ,,Wij zijn op onze havens zeer begaan met mens en milieu en proberen het water zo schoon mogelijk te houden. Wij willen de schoonste havens van Nederland hebben,” zegt Nanke den Daas. ,,De Seabin past naadloos in die visie. Wij kunnen het plastic in de zeeën niet opruimen, maar willen het goede voorbeeld geven. Ons doel is meer bewustwording creëren rond de rol die watersporters en onze ligplaatshouders zelf spelen in het schoon houden van het water in onze jachthavens en het vaargebied. De echte oplossing is

stoppen met het water te vervuilen. Dus simpel gezegd: je rotzooi opruimen. Daarom treden we ook als ambassadeur voor Seabin op bij lokale scholen en nodigen we scholieren uit om hen te laten zien hoe Seabins werken.”

Veel media-aandacht

In de afgelopen weken zijn er wereldwijd Seabins geïnstalleerd in verschillende jachthavens.

In Groot-Brittannië nam het bekende zeilteam Land Rover BAR in oktober de eerste Seabin van het land in gebruik. Een mediaspektakel waar onder meer BBC en The Times aandacht aan besteedden. Gisteren was Nederland aan de beurt. CEO en co-founder Pete Ceglinski was zelf aanwezig in Almere om de eerste Seabin te lanceren. ,,Thuishavens was een van de eerste die onze crowdfunding campagne steunde. Daarom zijn mijn team en ik zeer verheugd met de ingebruikname van de eerste van naar we hopen vele Seabins in Nederland, die waterwegen schoner kunnen maken,” zegt hij. ,,Het enthousiasme dat we zien is geweldig. Niet alleen over het product Seabin, maar ook over het educatie- en onderzoeksaspect, zoals het praktische programma voor verschillende groepen in de maatschappij dat er aan gekoppeld is.”

 

]]>
Hydrologic publiceert longread over de digitale revolutie en een waterrobuust Nederland http://www.waterforum.net/18118-2/ Tue, 21 Nov 2017 12:40:32 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18118 Hydrologic heeft onlangs op zijn website een long read geplaatst die vertelt over de inzet van moderne ICT bij het waterrobuust inrichten van Nederland. De long read heeft als titel: Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder – Waterkennis, ICT en big data geven waterbeheerder meer grip op klimaatonzekerheden. Hoogheemraadschap van Rijnland, Gerrit Hiemstra, Henk Ovink […]]]>

Hydrologic heeft onlangs op zijn website een long read geplaatst die vertelt over de inzet van moderne ICT bij het waterrobuust inrichten van Nederland. De long read heeft als titel: Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder – Waterkennis, ICT en big data geven waterbeheerder meer grip op klimaatonzekerheden.

Hoogheemraadschap van Rijnland, Gerrit Hiemstra, Henk Ovink en HydroLogic laten aan de hand van praktijkverhalen zien hoe samenwerking en slimme water- en ICT oplossingen bijdragen aan het behalen van de doelen uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Tijdens het Nationale Deltacongres begin november in Leeuwarden stond het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie centraal. Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn.

Het waterbeheer is op nieuw terrein beland. Door klimaatverandering verschuiven de weerpatronen, nemen extremiteiten toe en gaan lessen uit het verleden vaak niet meer op. Nu al vallen hoosbuien die we pas tegen 2050 hadden verwacht. De waterbeheerders zijn volop bezig hun kwetsbaarheden in kaart te brengen. Tegelijkertijd hebben ze meer gegevens dan ooit ter beschikking en maken ICT- en big data toepassingen het waterbeheer veel slimmer. De digitale revolutie geeft waterbeheerders steeds meer houvast in tijden van onzekerheid.

 

]]>
Chemische stof FRD-903 aangetroffen in Dieze bij Den Bosch http://www.waterforum.net/chemische-stof-frd-903-aangetroffen-dieze-bosch/ Tue, 21 Nov 2017 10:14:10 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18105 In het oppervlaktewater in de Dieze bij Den Bosch is een verhoogde waarde van de chemische stof FRD-903 gemeten. Ook in de rioolwaterzuiveringen Eindhoven en Aarle-Rixtel is de stof ontdekt. Dat blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat, Evides en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. De gegevens uit deze metingen zijn meegenomen in een […]]]>

In het oppervlaktewater in de Dieze bij Den Bosch is een verhoogde waarde van de chemische stof FRD-903 gemeten. Ook in de rioolwaterzuiveringen Eindhoven en Aarle-Rixtel is de stof ontdekt. Dat blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat, Evides en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

De gegevens uit deze metingen zijn meegenomen in een recent verschenen rapport van het RIVM. Hierin staan de uitkomsten van de analyse van de aanwezigheid van FRD-903 in watermonsters van tien drinkwaterbedrijven die het RIVM samen met KWR Watercycle Research Institute heeft uitgevoerd.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat er bij zeven drinkwaterbedrijven geen FRD-903 is aangetroffen. De stof kwam wel voor in een deel van het drinkwater van Oasen, in het gebied van de Beneden-Merwede. De concentratie bedroeg maximaal 30 nanogram per liter. In het drinkwater van Oasen en Dunea, afkomstig uit de Maas, werd de stof aangetroffen in concentraties tot 11 nanogram per liter. De gevonden waarden liggen in alle gevallen een factor 5 tot 15 onder de richtwaarde voor FRD-903 in drinkwater. Deze richtwaarde bedraagt 150 nanogram per liter, oftewel 0,15 microgram per liter. Het RIVM concludeert hiermee dat bij deze concentraties het kraanwater overal in Nederland veilig kan worden gedronken

Vervolgonderzoek
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel gaan samen met Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst onderzoeken waar de stof in Brabant precies vandaan komt. De uitkomsten worden begin 2018 verwacht, meldt minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een reactie op het onderzoek.

Lees hier het RIVM rapport

]]>
Online stemmen voor favoriete nominatie Waterinnovatieprijs http://www.waterforum.net/online-stemmen-favoriete-nominatie-waterinnovatieprijs/ Mon, 20 Nov 2017 13:15:24 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18100 Woensdag 22 november is de laatste dag dat er nog gestemd kan worden voor de publieksprijs van de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen. Dat kan via de speciale website waterinnovatieprijs.nl De Waterinnovatieprijs is in het leven geroepen door de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De jury stond onder leiding van voorzitter […]]]>

Woensdag 22 november is de laatste dag dat er nog gestemd kan worden voor de publieksprijs van de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen. Dat kan via de speciale website waterinnovatieprijs.nl

De Waterinnovatieprijs is in het leven geroepen door de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De jury stond onder leiding van voorzitter Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit 115 inzendingen in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Energie & waterschappen, heeft een jury twaalf inzendingen geselecteerd die zijn genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017.

Duurzaamheid 
Per categorie heeft de jury drie inzendingen genomineerd. Wat de jury vooral opviel, is het duurzame karakter van de innovaties: alle genomineerden dragen op een verschillende manier bij aan een duurzamer Nederland. Bijvoorbeeld door duurzamer met het beschikbare zoetwater om te gaan, door energie te besparen of door grondstoffen te recyclen.

Feestelijke uitreiking
In iedere categorie wordt op 27 november een winnaar gekozen, tijdens de feestelijke uitreiking op de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Daarnaast maken alle genomineerden kans op de Publiekprijs. Van 7 t/m 22 november kunnen mensen stemmen op hun favoriete genomineerde via waterinnovatieprijs.nl. Op die website is ook meer informatie te vinden over alle genomineerden.

Intensief versnellingstraject
Alle winnaars ontvangen een glazen kunstwerk en komen in aanmerking voor een ‘intensief versnellingstraject’, met een looptijd van negen maanden. Hierbij helpt een innovatiemakelaar bij de realisatie of marktintroductie van de innovatie. Dit traject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water. Bank en de Unie van Waterschappen.

U kunt hier stemmen voor de publieksprijs

]]>
Simavi vraagt met #toiletselfie aandacht voor veilige toiletten http://www.waterforum.net/simavi-vraagt-toiletselfie-aandacht-veilige-toiletten/ Mon, 20 Nov 2017 12:16:38 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18096 Simavi heeft met de campagne #toiletselfie aandacht gevraagd voor de Wereldtoiletdag op 19 november. Het feit dat eenderde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot een schoon toilet zorgt ervoor dat dagelijks meer dan tweeduizend kinderen sterven aan diarree. Als aftrap van de campagne loste ambassadeur Barry Atsma zondag 5 november het startschot voor de […]]]>

Simavi heeft met de campagne #toiletselfie aandacht gevraagd voor de Wereldtoiletdag op 19 november. Het feit dat eenderde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot een schoon toilet zorgt ervoor dat dagelijks meer dan tweeduizend kinderen sterven aan diarree.

Als aftrap van de campagne loste ambassadeur Barry Atsma zondag 5 november het startschot voor de duizend renners die meededen aan de 5de Startbaanrun. Onder het motto ‘Race mee voor een plee’ vroeg Simavi op een ludieke en eigentijdse manier aandacht voor een van de grootste speerpunten: goede sanitaire voorzieningen voor iedereen. Hiermee startte Simavij de #toiletselfie-movement in aanloop naar Wereld Toilet Dag op 19 november.

Schone toiletten
Met de #toiletselfie campagne wil Simavi iedereen in Nederland bewust maken van de situatie waarin 2,4 miljard mensen dagelijks verkeren. De opbrengsten van deze campagne worden besteed aan projecten voor toegang tot (schone) toiletten in Afrika en Azië. Samen met lokale partners brengt Simavi partijen bij elkaar en stimuleert ze lokale gemeenschappen zelf hun toiletblokken en wasbakken te bouwen. Simavi geeft voorlichting over hygiëne en traint dorpsbewoners tot onderhoudsmonteurs. Zo stimuleren ze de lokale economie en zorgt Simavi voor een duurzaam resultaat.

Hoogheemraadschap
Niet alleen hulporganisaties, zoals Simavi, zetten zich in voor betere sanitaire voorzieningen in derde wereld landen. Zo werkt het hoogheemraadschap van Rijnland al enige jaren samen met een drinkwaterbedrijf en waterbeheerder in Tanzania om zuiveringstaken en drinkwatervoorzieningen te verbeteren. Met elkaar bouwen ze aan één van de primaire levensbehoeften en leren ze de bevolking hoe ze dit zelf kunnen onderhouden. Op deze manier dragen de partijen bij aan betere watervoorzieningen en hygiënischere levensomstandigheden.

Kijk hier voor meer informatie over de Wereldtoiletdag

]]>
Inschrijving WIS Award 2018 geopend http://www.waterforum.net/inschrijving-wis-award-2018-geopend/ Mon, 20 Nov 2017 11:33:19 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18093 De Water Alliance heeft de inschrijving voor de WIS Award geopend. Ondernemers in de watertechnologiesector kunnen tot 1 mei 2018 hun meest innovatieve product aandragen voor de prijs van 10 duizend euro. De Water Alliance Innovation Stimulation Award helpt bedrijven hun innovatieve product voor het (internationale) voetlicht te brengen. De genomineerden strijden tijdens de European […]]]>

De Water Alliance heeft de inschrijving voor de WIS Award geopend. Ondernemers in de watertechnologiesector kunnen tot 1 mei 2018 hun meest innovatieve product aandragen voor de prijs van 10 duizend euro.

De Water Alliance Innovation Stimulation Award helpt bedrijven hun innovatieve product voor het (internationale) voetlicht te brengen. De genomineerden strijden tijdens de European Water Technology Week in september 2018, samen met andere kanshebbers in verschillende rondes om de Award. Tevens gaat de innovatie gedurende deze periode mee in de communicatie van de Water Alliance.

Ondersteuningspakket
De winnaar van de WIS Award ontvangt een ondersteuningspakket p het gebied van marketing en communicatie ter waarde van 10 duizend euro om het innovatieve product internationaal te promoten. De WIS Award werd vorig jaar gewonnen door Wafilin Systems. Het bedrijf ontwikkelde een techniek om melk uit water te filteren nog voor het de boerderij verlaat. Daarmee kan onder andere veel worden bespaard op transportkosten.

Naamsbekendheid
“Door het winnen van de WIS Award is onze naamsbekendheid enorm gegroeid. Sinds januari worden we dan ook maandelijks benaderd voor interviews en worden er artikelen gepubliceerd over onze innovatie. Dit is exact wat we nodig hebben en waarom we hebben meegedaan aan de WIS-award”,zegt Jos van Dalfsen, R&D Manager bij Wafilin Systems.

Klik hier voor meer informatie

]]>
CDA-Europarlementariër Schreijer-Pierik pleit voor aanpassing stoffenwetgeving http://www.waterforum.net/cda-europarlementarier-schreijer-pierik-pleit-aanpassing-stoffenwetgeving/ Mon, 20 Nov 2017 11:09:47 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18090 Annie Schreijer-Pierik, CDA-Europarlementslid, wil dat bij de toelating van stoffen op de Europese markt ook wordt gekeken naar de bescherming van drinkwaterbronnen. Daarom pleit zij voor een aanpassing van de Europese stoffenwetgeving REACH in schriftelijke vragen aan Eurocommissaris Karmenu Vella van Milieu. Schreijer-Pierik maakt zich zorgen over de gang van zaken rond de lozingen van […]]]>

Annie Schreijer-Pierik, CDA-Europarlementslid, wil dat bij de toelating van stoffen op de Europese markt ook wordt gekeken naar de bescherming van drinkwaterbronnen. Daarom pleit zij voor een aanpassing van de Europese stoffenwetgeving REACH in schriftelijke vragen aan Eurocommissaris Karmenu Vella van Milieu.

Schreijer-Pierik maakt zich zorgen over de gang van zaken rond de lozingen van perfluoroctaanzuur (PFOA) en FRD-903. FRD-903 is een van de stoffen die vrijkomen bij de GenX-technologie, die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) te maken. Sinds 2012 gebruikt chemiebedrijf Chemours in Dordrecht de GenX-technologie als vervanging van PFOA.

Drinkwater
Het CDA-Europarlementslid wijst erop dat binnen de huidige Europese systematiek voor registratie, beoordeling, autorisatie en beperking ten aanzien van chemische stoffen (REACH) per toegelaten stof geen kwaliteitsnorm voor milieu of drinkwater wordt afgeleid. “Dat is voor de drinkwaterbronbescherming van belang”, stelt Schreijer-Pierik. Daarom pleit ze voor een aanpassing van REACH of de Kaderrichtijn Water om het drinkwater te beschermen. “De Kaderrichtlijn Water wordt binnenkort geëvalueerd. De Europese Commissie moet bij de herziening deze problematiek integreren in haar voorstel.”

Transparantie
Schreijer-Pierik wijst er verder op dat het bij het aantreffen van een stof in het water soms weken kan duren voordat duidelijk is om welke stof en bron het gaat. Daarom wil ze weten hoe de Europese Commissie de transparantie van te lozen stoffen (met in begrip van eigenschappen en hoeveelheden) op het oppervlaktewater kan verbeteren. Hierbij verwijst ze naar “Right2Water”-burgerinitiatief waarin EU-burgers om meer transparantie hebben gevraagd.

Vewin
Het pleidooi van de Europarlementariër sluit aan bij de in juni door de Tweede Kamer aangenomen motie Van Eijs c.s . Hierin vroegen Kamerleden aan toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz, de introductie van een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven richting vergunningverlener en drinkwaterbedrijven te onderzoeken. Vewin verwelkomt in een bericht op de site deze vragen aan de Commissie aangezien de issues die zij aankaart mede op de Europese tafel opgelost moeten worden.

Afvalwaterinjectie
Verder vroeg Schreijer-Pierik de Europese Commissie op 15 november op om ‘met alle juridische middelen’ in te grijpen tegen de lozing van ongezuiverd afvalwater afkomstig van oliewinning in de ondergrond van Natura 2000- en waterwingebieden in Twente. De CDA-Europarlementariër deed deze oproep in het Europees Parlement tijdens het debat over de uitvoering van Europese milieuwetgeving (EIR) in de verschillende EU-landen. De evaluatie toont aan dat de uitvoering zeer verschillend en soms ontoereikend is. Sinds 2011 pompt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervuild afvalwater in de diepe ondergrond in Oost-Nederland.

Resolutie
Een grote meerderheid van het Europees Parlement heeft donderdag in een resolutie opgeroepen tot een meer ‘proactieve’ rol van de Europese Commissie door het lanceren inbreukprocedures tegen lidstaten die milieuwetgeving aan hun laars lappen. Het CDA is het daarmee eens. “De Nederlandse overheid handhaaft streng waar het gaat om bovengrondse natuur- en milieuwetgeving”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Maar als het om het grote geld van olie- en gaswinning gaat, lapt men de Europese regels aan de laars en veroorzaakt risico’s voor bodem en water.”

Inbreukprocedure
Eurocommissaris Phil Hogan benadrukte woensdagavond in Straatsburg namens de Europese Commissie dat zij zich het recht voorbehoudt een inbreukprocedure in te stellen: “Mevrouw Schreijer-Pierik stelt belangrijke zaken aan de orde over Nederland. Als een lidstaat niet conform de geest en de inhoud van Europese water- en milieuwetgeving handelt, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen dat land inleiden.”

Lees hier het bericht op de site van Annie Schreijer-Pierik

 

]]>
Betere afstemming werkzaamheden voorkomt graafschade bij rioleringswerk http://www.waterforum.net/betere-afstemming-werkzaamheden-voorkomt-graafschade-rioleringswerk/ Fri, 17 Nov 2017 12:40:47 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18074 Opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders moeten voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden beter informatie uitwisselen om graafschade aan riolen te voorkomen. Hiervoor pleit onder meer Stichting RIONED in een recente publicatie. Gemeenten kunnen als opdrachtgever en regisseur van de ondergrond een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van graafschade. Daarvoor is nodig dat alle betrokkenen meer energie en […]]]>

Opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders moeten voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden beter informatie uitwisselen om graafschade aan riolen te voorkomen. Hiervoor pleit onder meer Stichting RIONED in een recente publicatie.

Gemeenten kunnen als opdrachtgever en regisseur van de ondergrond een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van graafschade. Daarvoor is nodig dat alle betrokkenen meer energie en betrokkenheid steken in onderlinge afstemming van werkzaamheden, aldus het Kabel- en Leidingoverleg, Stichting RIONED en Enexis in Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk. De publicatie is aangeboden aan Steven Adriaansen, voorzitter van het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen) tijdens het seminar Omgevingswet en de ondiepe ondergrond.

Rioleringswerkzaamheden
Eén op de vijf graafschades in Nederland ontstaat in het kader van rioleringswerkzaamheden. Hierbij is meer kans op graafschade vanwege de omvang van rioleringsprojecten, de diepe ligging midden in de weg en de beperkte ruimte in de grond van oude wijken. Uit onderzoek van riool gerelateerde graafschades van Enexis blijken drie belangrijke achterliggende oorzaken, namelijk onjuiste of onvolledige informatie, verouderde kabels en leidingen en tijdsdruk.

Strikte afspraken
De publicatie beveelt aan dat de netbeheerders, gemeenten en grondroerders met elkaar striktere afspraken maken over planning en het delen van informatie. De gemeenten moeten hun regierol adequaat invullen en voldoende menskracht inzetten. Voor alle betrokkenen vergt dit zowel praktisch overleg als elkaar kennen en vertrouwen. Ook is van belang om de CROW-richtlijn 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen consequent toe te passen.

Download hier de publicatie

 

]]>
Oasen opent deelstroom RO-installatie in Krimpen aan de Lek http://www.waterforum.net/oasen-opent-deelstroom-ro-installatie-krimpen-aan-lek/ Fri, 17 Nov 2017 12:30:43 +0000 http://www.waterforum.net/?p=18072 Drinkwaterbedrijf Oasen heeft op 10 november een deelstroom RO-installatie in zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan den IJssel officieel geopend. Het concentraat dat overblijft, zuivert Oasen niet zelf, maar gaat naar afvalwaterzuivering De Groote Zaag van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. “Dit is maatschappelijk gezien de meest voordelige oplossing”, stelt Jos Dusseldorp, technologisch onderzoeker bij […]]]>

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft op 10 november een deelstroom RO-installatie in zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan den IJssel officieel geopend. Het concentraat dat overblijft, zuivert Oasen niet zelf, maar gaat naar afvalwaterzuivering De Groote Zaag van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. “Dit is maatschappelijk gezien de meest voordelige oplossing”, stelt Jos Dusseldorp, technologisch onderzoeker bij Oasen.

Voorheen maakte Oasen in zuiveringsstation Schuwacht gebruik van een volledig conventionele drinkwaterzuiveringsinstallatie. Hierbij wordt het opgepompte grondwater eerst belucht om onder andere CO2 en methaan te verwijderen. Daarna volgen meerdere zuiveringsstappen om drinkwater te bereiden: dubbele zandfiltratie, actief koolfiltratie en als laatste een UV desinfectie stap. Het zuiveringsstation in Schuwacht beschikte echter niet over een onthardingsstap. Deze stap is essentieel om de klanten van Oasen van zacht water te voorzien.

Zacht water
Daarom heeft Oasen nu een deelstroom RO-installatie geopend in Schuwacht Momenteel gaat de helft van het opgepompte grondwater door de RO-installatie en de andere helft erlangs. Vervolgens mengt Oasen de twee waterstromen om tot de gewenste hardheid van het drinkwater te komen. Daarna gaat het water nog eens door de conventionele drinkwaterzuiveringsinstallatie.

Remineraliseren
Oasen wil volgens Dusseldorp over een paar jaar overschakelen op een volledige RO-installatie. De keuze hiervoor is om voorbereid te zijn op de toekomst. De huidige zuivering produceert drinkwater van zeer hoge kwaliteit. Er komen echter ook diverse bedreigingen op Oasen af. Denk hierbij aan verzilting van bronnen als gevolg van klimaatverwijdering en de toename van bijvoorbeeld medicijnresten. Dusseldorp: “De membranen in deze RO-installatie houden alle stoffen tegen. Daarom moeten we straks door middel van remineralisatie nog een aantal stoffen toevoegen die wettelijk gezien verplicht in het drinkwater moeten zitten. Vervolgens kunnen we ook afscheid nemen van de conventionele drinkwaterzuiveringsinstallatie in Schuwacht.”

Concentraat
Tijdens de productie van het drinkwater met RO membranen blijft concentraat over dat verschillende stoffen bevat, waaronder ammonium. Door de ligging in het veengebied gaat het om hoge concentraties. Oasen heeft eerst zelf onderzoek uitgevoerd met verschillende technieken om het ammonium te verwijderen. Dat is echter onvoldoende gelukt. Daarom is het drinkwaterbedrijf in gesprek gegaan met het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard om het concentraat in de awzi De Groote Zaag te laten behandelen. “Op deze manier doet een ieder waar zij goed in is”, zegt Dusseldorp. Via een rioolpersleiding gaat het concentraat nu naar de afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap. “Dit is maatschappelijk gezien de meest voordelige oplossing”, stelt Dusseldorp. Oasen gaat nu met kennisinstituten onderzoeken of het mogelijk is om het concentraat verder in te dikken.

Lees hier het persbericht

]]>