Waterforum http://www.waterforum.net Waterforum Online Sat, 24 Feb 2018 01:44:36 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.4 HKV lanceert nieuwe app: ‘Water op straat’ http://www.waterforum.net/hkv-lanceert-nieuwe-app-water-op-straat/ Fri, 23 Feb 2018 15:00:23 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19378 HKV lanceerde 21 februari een nieuwe gratis app: Water op straat. Hiermee kunnen burgers en bedrijven mogelijke wateroverlast door zware regenbuien inzichtelijk maken. Ook zien ze welke maatregelen ze kunnen treffen om het risico te verminderen. KNMI en HKV toonden recent in opdracht van STOWA aan dat zware buien veel vaker voorkomen dan vroeger. De […]]]>

HKV lanceerde 21 februari een nieuwe gratis app: Water op straat. Hiermee kunnen burgers en bedrijven mogelijke wateroverlast door zware regenbuien inzichtelijk maken. Ook zien ze welke maatregelen ze kunnen treffen om het risico te verminderen.

KNMI en HKV toonden recent in opdracht van STOWA aan dat zware buien veel vaker voorkomen dan vroeger. De kans op wateroverlast is daarmee ook toegenomen. Met de app kunnen burgers en bedrijven zien wat dat voor hen betekent. Downloaden kan via de Google Play Store of Apple App Store.
De overheden werken in het kader van het Deltaprogramma voor ruimtelijke adaptie nu aan stresstesten, om te zien of, en in welke mate, optredende risico’s acceptabel zijn en of maatregelen nodig zijn om de risico’s te verminderen.

Hoogtekaart
De kaarten in Water op straat zijn het resultaat van een landelijke modelanalyse, ze geven een indicatie van de te verwachten wateroverlast. Een meer gedetailleerde risicoanalyse kan een preciezer beeld opleveren. Het model is gebaseerd op een hoogtekaart van heel Nederland (AHN3) met de recent opnieuw vastgestelde statistiek van zware buien, waarin het effect van reeds opgetreden klimaatverandering duidelijk zichtbaar is (STOWA 2018).

Herhalingstijden
De optredende wateroverlast is berekend met een resolutie van 2,5 meter. HKV maakte onderscheid in drie herhalingstijden voor de hoeveelheid neerslag: 10, 100 en 1000 jaar. Hierbij koos HKV voor een duur van twee uur omdat binnen deze tijdsduur wateroverlast in stedelijk gebied ontstaat.

Update
Voor gebieden waar gegevens onbetrouwbaar zijn vanwege het gehanteerde algoritme is dat aangegeven. Als hiervoor nieuwe gegevens beschikbaar gaan deze mee in een update van de app. HKV biedt gemeenten en waterschappen de mogelijkheid om hiervoor nauwkeurigere gegevens beschikbaar te stellen.

Lees hier het persbericht

]]>
Erik Jan van Kempen nieuwe programma-directeur-generaal Omgevingswet bij BZK http://www.waterforum.net/erik-jan-kempen-nieuwe-programma-directeur-generaal-omgevingswet-bzk/ Fri, 23 Feb 2018 13:33:14 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19375 Erik Jan van Kempen start 1 maart als programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Van Kempen is sinds 2013 directeur Woningmarkt bij het ministerie van BZK en sinds 2016 tevens plaatsvervangend directeur-generaal. Daarvoor vervulde hij de functie van manager Belangenbehartiging publieke zaak bij Aedes, vereniging van woningcorporaties. Eerder werkte hij […]]]>

Erik Jan van Kempen start 1 maart als programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Van Kempen is sinds 2013 directeur Woningmarkt bij het ministerie van BZK en sinds 2016 tevens plaatsvervangend directeur-generaal. Daarvoor vervulde hij de functie van manager Belangenbehartiging publieke zaak bij Aedes, vereniging van woningcorporaties. Eerder werkte hij onder andere als directeur Algemene financiële en economische politiek bij het ministerie van Financiën en als plaatsvervangend directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Kempen studeerde Politicologie en Algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam.

]]>
KWR-onderzoeker betrokken bij Singaporees project nanofiltratie membraanbioreactor http://www.waterforum.net/kwr-onderzoeker-betrokken-singaporees-project-nanofiltratie-membraanbioreactor/ Fri, 23 Feb 2018 11:14:27 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19369 Begin januari is bij het Singapore Membrane Technology Centre (SMTC) een project van start gegaan naar waterhergebruik met een nanofiltratie membraanbioreactor. Hiermee kan volgens de betrokken partijen tot meer dan 90 procent van het afvalwater worden hergebruikt. Gastprofessor aan de Universiteit van Gent dr.ir. Emile Cornelissen (KWR) treedt op als medeonderzoeker. Het project vindt plaats binnen […]]]>

Begin januari is bij het Singapore Membrane Technology Centre (SMTC) een project van start gegaan naar waterhergebruik met een nanofiltratie membraanbioreactor. Hiermee kan volgens de betrokken partijen tot meer dan 90 procent van het afvalwater worden hergebruikt. Gastprofessor aan de Universiteit van Gent dr.ir. Emile Cornelissen (KWR) treedt op als medeonderzoeker.

Het project vindt plaats binnen het Competitive Research Programme (CRP) van de National Research Foundation (NRF). Het CRP-subsidietraject is gericht op multidisciplinair, innovatief onderzoek dat relevant is voor de Singaporese situatie. Het project is eind vorig jaar toegekend aan het onderzoeksteam van Singapore Membrane Technology Centre (SMTC).

Conferentie
Cornelissen sprak vorig jaar in april in Singapore tijdens de conferentie ‘Engineering with Membranes’. Het doel van de conferentie was om kennis te delen over de meest recente ontwikkelingen in membraan technologie. Cornelissen presenteerde tijdens de sessie over voorbehandeling zijn onderzoek over minimale voorbehandeling voor het beheersen van membraanvervuiling bij omgekeerde osmose of reverse osmosis (RO). Het effect van verschillende typen voorhandeling werden getest op verstopping en membraanvervuiling.

Conclusie
Zijn conclusie was dat één-staps RO 20 procent lager in kosten is dan de ultrafiltratie (UF) – RO scenario. Dit komt volgens Cornelissen vooral doordat de energie-intensieve ultrafiltratie stap niet nodig is bij één-staps RO. Installatie onderhoudskosten van beide methodes waren ook opgenomen in de financiële analyse. Eén-staps RO is een waterzuiveringsmethode waarmee het mogelijk is om in één zuiveringsstap onberispelijk water van zeer hoge kwaliteit te maken. Lucht- en waterspoeling is effectief om verstopping te controleren in voedingswaterkanaal, terwijl het verlagen van fluxwaarden resulteert in minder membraanvervuiling. Een lagere flux (datgene dat door het membraan wordt geperst) betekent minder vuillast naar het membraan toe, en dus ook minder vervuiling ervan.

Hergebruik
Het onderzoek van SMTC past een nieuw, in Singapore ontwikkeld, lagedruk nanofiltratie membraan toe als barrière tegen actief slib, deeltjes en opgeloste stoffen. Hierdoor kan nageschakelde omgekeerde osmose efficiënter worden verricht, en is het volgens de betrokken partijen mogelijk tenminste 90 procent van het afvalwater terug te winnen. Met state-of-the art technieken is dit percentage lager (75-85%). Het is de bedoeling het concept op locatie aan te tonen op pilotschaal bij het Singaporese waterbedrijf PUB. Het project duurt drie jaar.

Lees hier het persbericht

]]>
Veolia Water Technologies bouwt afvalwaterbehandelingsinstallatie voor farmaceut http://www.waterforum.net/veolia-water-technologies-bouwt-afvalwaterbehandelingsinstallatie-farmaceut/ Fri, 23 Feb 2018 10:49:08 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19366 Veolia Water Technologies heeft een aanbesteding gewonnen voor het leveren van een omvangrijk systeem voor het behandelen van afvalwater op een farmaceutische productielocatie in Nederland. Het gaat om drie EVALED RV F40FF-systemen die afzonderlijk 40 ton en gezamenlijk 120 ton afvalwater per dag kunnen behandelen. De oplevering van het project staat gepland voor augustus 2018. […]]]>

Veolia Water Technologies heeft een aanbesteding gewonnen voor het leveren van een omvangrijk systeem voor het behandelen van afvalwater op een farmaceutische productielocatie in Nederland. Het gaat om drie EVALED RV F40FF-systemen die afzonderlijk 40 ton en gezamenlijk 120 ton afvalwater per dag kunnen behandelen. De oplevering van het project staat gepland voor augustus 2018.

De aanbesteding is uitgeschreven door Arcadis. De overeenkomst voorziet in het ontwerp en de levering van verdampersystemen gebaseerd op Veolia’s EVALED-technologie, bijbehorende procesapparatuur en opslagtanks. Dankzij de EVALED- verdampingstechnologie van Veolia is de farmaceut volgens Veolia straks in staat om het afvalwater dat bij de productie vrijkomt optimaal te behandelen zodat het veilig geloosd kan worden via het riool.

Verontreinigingen afvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij de productie van geneesmiddelen en vaccins bevat vaak verontreinigingen in de vorm van ‘Active Pharmaceutical Ingredients’ (API’s). Dit zijn (componenten van) geneesmiddelen die via conventionele zuiveringsprocessen niet volledig of moeilijk afbreekbaar zijn. Door gebruik te maken van de EVALED-verdampingstechnologie zijn farmaceuten volgens Veolia in staat om de API’s te scheiden van het afvalwater. Zo blijven er uiteindelijk twee stromen over: een geconcentreerd afvalproduct, dat extern verwerkt kan worden, en destillaatwater dat veilig via het riool kan worden geloosd of hergebruikt.

Lees hier het persbericht

]]>
Rijkswaterstaat gunt versterking Afsluitdijk voorlopig aan Levvel-consortium http://www.waterforum.net/rijkswaterstaat-gunt-versterking-afsluitdijk-voorlopig-aan-levvel-consortium/ Fri, 23 Feb 2018 09:56:29 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19363 Rijkswaterstaat is van plan om de versterking van de Afsluitdijk te gunnen aan het consortium Levvel. De combinatie in oprichting van BAM PPP, PGGM, Van Oord met Aberdeen Infrastructure Partners en Rebel Valley wordt als het aan Rijkswaterstaat ligt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, en voorfinancieren van het project waarvoor in totaal 921 miljoen euro […]]]>

Rijkswaterstaat is van plan om de versterking van de Afsluitdijk te gunnen aan het consortium Levvel. De combinatie in oprichting van BAM PPP, PGGM, Van Oord met Aberdeen Infrastructure Partners en Rebel Valley wordt als het aan Rijkswaterstaat ligt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, en voorfinancieren van het project waarvoor in totaal 921 miljoen euro is begroot.

Daarnaast wordt deze combinatie verantwoordelijk voor het onderhoud gedurende 25 jaar. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2018. In 2022 worden de werkzaamheden aan de Afsluitdijk afgerond.Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt volgens Rijkswaterstaat ‘om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten’. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op de criteria ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’ en ‘tevreden omgeving’.

Proces gunning
In december 2017 deden drie consortia hun aanbiedingen. Na de voorlopige gunning, die op 22 februari 2018 aan gegadigden bekend is gemaakt, krijgen de consortia die de opdracht niet gegund hebben gekregen, 20 dagen de gelegenheid om bezwaar te maken. Hierbij gaat het volgens een artikel in Cobouw om Volker Wessels & Boskalis en Fluor.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat versterkt de dijk en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. In het contract is ook een aantal ambities opgenomen van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). In opdracht van deze DNA wordt onder meer de coupure voor de vismigratierivier aangelegd en een fietspad aan de kant van de Waddenzee. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 2018 en 2022. Meer informatie over het project is te vinden op de website De Afsluitdijk.

Lees hier het persbericht

]]>
Rijkswaterstaat gaat kribben en oevers verlagen in Pannerdensch Kanaal http://www.waterforum.net/rijkswaterstaat-gaat-kribben-en-oevers-verlagen-pannerdensch-kanaal/ Thu, 22 Feb 2018 07:34:28 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19348 Rijkswaterstaat gaat 38 kribben en vijf oevers verlagen in het Pannerdensch Kanaal. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ging onlangs akkoord met een plan op hoofdlijnen. Door de verlaging daalt bij hoogwater de waterstand op de Bovenrijn straks met 5 cm. Het rivierengebied wordt zo veiliger, stelt Rijkswaterstaat. De 38 kribben die worden aangepakt […]]]>

Rijkswaterstaat gaat 38 kribben en vijf oevers verlagen in het Pannerdensch Kanaal. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ging onlangs akkoord met een plan op hoofdlijnen. Door de verlaging daalt bij hoogwater de waterstand op de Bovenrijn straks met 5 cm. Het rivierengebied wordt zo veiliger, stelt Rijkswaterstaat.

De 38 kribben die worden aangepakt liggen ten zuiden van de tunnel van de Betuwelijn tot aan de Pannerdensche Kop op beide oevers. In de nieuwe situatie zijn deze kribben 0,5 tot 1,5 m lager. Op een aantal plekken verlaagt Rijkswaterstaat ook de oevers, zoals bij het project Programma Stroomlijn.

Cruciaal punt
Technisch gezien is het Pannerdensch Kanaal een cruciaal punt in de Rijntakken. Het ligt vlakbij de twee splitsingspunten (Pannerdensche Kop en IJsselkop) waar het water van de Rijn over de verschillende riviertakken in Nederland wordt verdeeld.
Omdat het daarmee tevens een belangrijk regelpunt voor het hele Nederlands watermanagement is, luisteren aanpassingen aan het systeem hier zeer nauw. Onverwachte veranderingen in de aanzanding of waterstanden hebben namelijk direct gevolgen voor de veiligheid van bewoners en bedrijven aan de rivier en achter de dijken in een groot deel van het Nederlandse rivierengebied en voor de scheepvaart.

Uitwerking ontwerp
Rijkswaterstaat gaat nu op zoek naar een partij die met definitief ontwerp komt en de uitvoering voor haar rekening neemt. Het definitieve ontwerp is naar verwachting eind 2019 gereed. De uitvoering start in 2021 en de werkzaamheden zijn waarschijnlijk in 2023 afgerond.

Lees hier het persbericht

]]>
Waterschapsheffingen stijgen harder dan vorig jaar http://www.waterforum.net/waterschapsheffingen-stijgen-harder-dan-vorig-jaar/ Tue, 20 Feb 2018 19:56:52 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19339 De waterschappen verwachten dat de heffingsopbrengsten in 2018 ruim 2,5 procent zullen stijgen, naar ruim 2,8 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de begrotingscijfers van de waterschappen. Daarmee noteert dit jaar de grootste stijging sinds 2010. In 2017 bedroeg de toename van de heffingsopbrengsten nog 1,8 procent. […]]]>

De waterschappen verwachten dat de heffingsopbrengsten in 2018 ruim 2,5 procent zullen stijgen, naar ruim 2,8 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de begrotingscijfers van de waterschappen. Daarmee noteert dit jaar de grootste stijging sinds 2010. In 2017 bedroeg de toename van de heffingsopbrengsten nog 1,8 procent.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, reageert op de CBS-cijfers: “De belangrijkste oorzaak van de stijging van 2,5 procent is de hogere inflatie. Voor 2017 werd een inflatie van 1 procent verwacht, voor dit jaar is dat 1,5 procent. Daarnaast constateren de waterschappen dat de omstandigheden sneller wijzigen dan verwacht door de gevolgen van klimaatverandering. Waterschappen moeten meer en sneller maatregelen nemen om de schadelijke gevolgen hiervan beperkt te houden. Deze maatregelen kosten veel geld. Via innovatieve oplossingen, samenwerking en een efficiënte bedrijfsvoering houden de waterschappen de kostenstijging zo laag mogelijk. Dat vertaalt zich in de beperkte lastenstijging waarover het CBS bericht.”

Vooral watersysteemheffingen stijgen fors
De stijging wordt volgens het CBS met name veroorzaakt door de stijging van de watersysteemheffingen, waaruit de waterschappen het beheer en onderhoud van waterkeringen en de zorg voor het vasthouden, bergen en aan- of afvoeren van water (de watersysteemtaak) bekostigen. De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt in 2018 met 3,7 procent naar ruim 1,5 miljard euro. De zuiveringsheffingopbrengst, waarmee de waterschappen de afvalwaterzuiveringstaak bekostigen, stijgt in 2018 met 1,2 procent naar 1,3 miljard euro.

Bron: CBS.

Grote verschillen belastingen per waterschap
De hoogte van de belastingtarieven verschilt volgens het CBS sterk per waterschap. De hoogte is onder andere afgestemd op het waterbeheer in het waterschap. Factoren als veel of weinig water, hoog- of laaggelegen land, wel of niet aan kust of grote rivieren, grondsoort, landelijk of verstedelijkt gebied zijn van invloed op de kosten die waterschappen maken. Zo betalen inwoners van het hoogheemraadschap Delfland, dat aan de kust en gedeeltelijk onder zeeniveau ligt, het meest aan waterschapsbelastingen in 2018. Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 250 duizend euro betaalt daar in 2018 een bedrag van 468 euro, waar het gemiddelde over heel Nederland op 359 euro ligt. Dit komt vooral doordat in hoogheemraadschap Delfland de tarieven van de watersysteemheffing ingezetenen en de tarieven voor de waterzuivering relatief hoog zijn. Een vergelijkbaar huishouden in waterschap de Dommel, dat grotendeels boven zeeniveau ligt en niet aan de kust of grote rivieren, is rond 239 euro kwijt.

Het laagste zuiveringstarief
Ondanks het feit dat de hoogte van de heffingen afhankelijk is van de vele hierboven geschetste factoren, kijken veel waterschappen toch elk jaar met spanning uit naar de lijst van het CBS. In de communicatie met de inwoners staat het natuurlijk goed als je kunt vertellen dat jouw tarieven lager zijn dan het gemiddelde. “Ons zuiveringstarief van 47,62 euro per vervuilingseenheid is voor het derde jaar op rij het laagste van Nederland!”, zegt bijvoorbeeld Michel Bouts, bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg, met enige trots. “Alhoewel het wordt dringen in de voorhoede – want negen waterschappen ontlopen elkaar niet veel – zijn we in vergelijking met het gemiddelde landelijke tarief van 56,80 euro per vervuilingseenheid, nog altijd 16 procent goedkoper.”

Woningeigenaren betalen meer aan heffingen door hogere WOZ
De stijging van de waterschapsheffingen is met name terug te zien bij de heffing gebouwd, die alleen voor woningeigenaren geldt. Het tarief voor de heffing gebouwd is gemiddeld nagenoeg gelijk aan 2018, maar de WOZ-waarde die de basis vormt van de heffing, is voor veel woningen gestegen. Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 250 duizend euro betaalt in 2018 gemiddeld 359 euro aan waterschapsheffingen, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Een alleenstaande met dezelfde woning betaalt 1,8 procent meer dan een jaar eerder. De totale belastingaanslag voor huishoudens zonder eigen woning is lager. Een gezin zonder koopwoning betaalt in 2018 gemiddeld 257 euro aan waterschapsbelastingen, een alleenstaande gemiddeld 144 euro.

Bron: CBS.
]]>
Amelanders sturen met tijdcapsule in dijk boodschappen naar de toekomst http://www.waterforum.net/amelanders-sturen-tijdcapsule-dijk-boodschappen-naar-toekomst/ Tue, 20 Feb 2018 12:24:44 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19333 Drie jaar lang is er gewerkt aan de Waddenzeedijk op Ameland. Mede dankzij het geduld van de eilanders voldoet de dijk medio dit jaar weer aan de wettelijke veiligheidseisen. Wetterskip Fryslân en aannemerscombinatie Van den Herik-Jansma Drachten nodigen alle Amelanders uit om een laatste ludieke bijdrage aan de dijkverbetering te leveren: een boodschap voor de […]]]>

Drie jaar lang is er gewerkt aan de Waddenzeedijk op Ameland. Mede dankzij het geduld van de eilanders voldoet de dijk medio dit jaar weer aan de wettelijke veiligheidseisen. Wetterskip Fryslân en aannemerscombinatie Van den Herik-Jansma Drachten nodigen alle Amelanders uit om een laatste ludieke bijdrage aan de dijkverbetering te leveren: een boodschap voor de toekomst! Zaterdag 17 februari plaatst de aannemerscombinatie de boodschappen in een tijdcapsule in de duiker Skutehôn bij Ballum.

Vanaf 2015 versterkt Wetterskip Fryslân ruim 16 kilometer dijk op Ameland. Dit jaar werkt het waterschap nog aan de bouw van drie uitwateringsduikers in de zeedijk. Het sluiten van de duikers is de laatste gelegenheid om nog iets in de dijk achter te kunnen laten.

Boodschap voor de toekomst
Alle eilandbewoners en leerlingen van scholen op het eiland konden bij de aannemer in een envelop een boodschap inleveren voor de Amelanders van de volgende eeuw. Dit kon een bericht zijn over het leven hier en nu of een toekomstvoorspelling. Met een tekening, verhaal of foto, alles mocht.

Plaatsen tijdcapsule
Zaterdag 17 februari plaatste de aannemerscombinatie de boodschappen tussen 11.00 en 12.00 uur in een tijdcapsule in duiker Skûtehôn. De aannemer plaatste nog een laatste boodschap, een spandoek met een tijdlijn van de dijkverbetering, in de speciale kist. Daarna werd de kist afgesloten met een deksel. Een eeuw later, als er een eind komt aan de levensduur van de duiker, kan de kist weer worden geopend.

Ludieke actie
Vanaf het begin van de dijkverbetering organiseert aannemerscombinatie Van den Herik-Jansma Drachten elk jaar een ludieke actie op Ameland. Op deze manier wil de aannemer iets terugdoen voor de Amelanders voor de overlast van het project. Zo deelde de aannemer eerder broodjes uit bij de Nieuwjaarsduik en werd er een tocht over de nieuwe dijk georganiseerd voor ouderen en mindervaliden op het eiland. Dit jaar is de plaatsing van de tijdcapsule de laatste ludieke actie.

]]>
Gamen voor minder verbruik water en energie http://www.waterforum.net/gamen-minder-verbruik-water-en-energie/ Tue, 20 Feb 2018 12:21:08 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19330 Vitens en Sensus werken samen om water- en energiegebruik terug te dringen Jongere generaties kunnen voor een betere wereld zorgen, door water en energie te besparen. Om jonge mensen op het belang van conservatie te wijzen en hun gedrag te beïnvloeden, werd de kracht van gaming gebundeld met ultramoderne, slimme metertechnologie. Sensus, een merk van […]]]>

Vitens en Sensus werken samen om water- en energiegebruik terug te dringen

Jongere generaties kunnen voor een betere wereld zorgen, door water en energie te besparen. Om jonge mensen op het belang van conservatie te wijzen en hun gedrag te beïnvloeden, werd de kracht van gaming gebundeld met ultramoderne, slimme metertechnologie. Sensus, een merk van Xylem en wereldleider in slimme meters en zakelijke IoT-communicatienetwerken voor water, gas, elektriciteit en verlichting, werkte samen met Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland, om de waterconsumptie tijdens piekuren te verminderen. Samen rondden zij een succesvolle pilot af bij klanten, die resulteerde in een reductie van zeven procent in watergebruik tijdens piektijden. Dit scheelt met name energie.

Innovatieve technologie en gaming inzetten om consumentengedrag te beïnvloeden
Een team bij Vitens zette de kracht van kinderen en tieners, die dagelijks technologie gebruiken, in voor het beïnvloeden van oudere generaties en het benadrukken van het belang van waterconservatie.

De klant-trial draaide om de speciaal gebouwde game The Water Battle. Het werkte zo: kinderen – “The Dews” genaamd – moeten de stad van overstroming redden, door het verzamelen van tips en het bijhouden van het waterverbruik van hun gezin. Deze jonge gamers praten vervolgens thuis en op school over hun watergevechten, wat helpt om het bewustzijn van watergebruik bij hun ouders te verhogen.

Met behulp van het Sensus FlexNet® communicatienetwerk en iPERL™ watermeters, die tot op één liter per uur nauwkeurig meten, verzamelde Vitens betrouwbare gegevens en zette die over naar de game-server. Tijdens de drie maanden lange trial, reduceerden klanten niet alleen hun waterverbruik met zeven procent, maar realiseerde het waterbedrijf bovendien een reductie van 21 procent in energieverbruik voor watertoevoer tijdens piekuren.

“Na een succesvolle FlexNet-trial met iPERL-meters die iedere vijftien minuten werden uitgelezen met een 100 procent succes-rate, waren we ervan overtuigd dat dit de juiste technologie is voor het betrouwbaar en versleuteld versturen van data naar de interne systemen van Vitens,” zegt Vitens’ Business Development Manager, Rik Thijssen. “Als gevolg van het project, gaf 83 procent van de deelnemers aan dat ze meer inzicht had in de eigen waterconsumptie en nam het bewustzijn van het verminderen van de consumptie tijdens piekuren toe van 40 naar 90 procent van de deelnemers.”

“Dankzij real-time, fijnmazige data, kon Vitens de pieken in het netwerk op belangrijke tijden identificeren en afvlakken,” zegt Colin Eagle, Sales Director UK, Nordic en Benelux bij Sensus. “Het succes van deze trial is het bewijs dat sterke partners, next generation slimme technologie en de populariteit van gaming daadwerkelijk het bewustzijn van waterduurzaamheid kan verhogen bij jongeren en klantgedrag kan beïnvloeden.”

]]>
Tocardo Tidal Power kan doorstart maken dankzij investering Noord-Holland http://www.waterforum.net/tocardo-tidal-power-doorstart-maken-dankzij-investering-noord-holland/ Tue, 20 Feb 2018 07:25:06 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19325 Tocardo International, de ontwikkelaar van turbines voor getijdenenergie, kan een doorstart maken. Dat is vooral mogelijk dankzij een investering van de provincie Noord-Holland, die als belangrijkste investeerder betrokken is bij de doorstart. De waterturbinebouwer werd op 10 januari failliet verklaard, nadat eind december uitstel van betaling was aangevraagd. De provincie investeert in het bedrijf via […]]]>

Tocardo International, de ontwikkelaar van turbines voor getijdenenergie, kan een doorstart maken. Dat is vooral mogelijk dankzij een investering van de provincie Noord-Holland, die als belangrijkste investeerder betrokken is bij de doorstart. De waterturbinebouwer werd op 10 januari failliet verklaard, nadat eind december uitstel van betaling was aangevraagd.

De provincie investeert in het bedrijf via het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH). PDENH investeert met aandelenkapitaal en verstrekt aanvullend een lening. Daarnaast wordt er geïnvesteerd door enkele particuliere investeerders. Sinds 17 februari is de doorstart officieel een feit.

Pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie
Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie. In 1999 is het bedrijf, o.a. samen met ECN begonnen met research naar de mogelijkheden van getijdenstroom. Het bedrijf heeft in 2005 het eerste prototype getest, gevolgd door installatie van de eerste testturbine in 2008 (die tot op heden nog steeds energie levert). In 2015 kwam Tocardo uitgebreid in het nieuws toen het vijf turbines plaatste in de Oosterscheldekering. Uniek aan de turbines is het zelfroterende blad, dat wereldwijd is gepatenteerd. In toenemende mate is Tocardo actief in de ontwikkeling van getijde-energieprojecten.

Onderwaterwindmolens
Getijdenstroom is een relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom. De voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Verschillende projecten op stapel
Tocardo heeft de exclusieve rechten voor de ontwikkeling van vijf getijdeprojecten: onder andere in het Verenigd Koninkrijk (Fall of Warness en Wales) en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze projecten de komende jaren gerealiseerd worden. Daarnaast zijn er negen turbines operationeel in de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering. In Orkney (Schotland) bij het European Marine Energy Centre (EMEC) heeft Tocardo een vergunning om een eerste offshore systeem te installeren en gedurende twintig jaar te opereren op commerciële basis.

‘Prachtige vorm van duurzame energie’
Het PDENH, dat namens de provincie Noord-Holland investeert in duurzame ondernemingen, ziet veel mogelijkheden in Tocardo. Bart Blokhuis, directeur van het fonds: “Elektriciteit uit eb en vloed is een prachtige vorm van duurzame energie. Het team van Tocardo beschikt over de technologie, de kennis en de ervaring. Met onze investering stellen wij Tocardo in staat de kans te grijpen om getijdenenergie vanuit Nederland voor de wereld beschikbaar te maken.”

Ook Jaap Bond, gedeputeerde van Economische Zaken in Noord-Holland, is blij met de doorstart van Tocardo: “Hiermee behouden we niet alleen werkgelegenheid en unieke kennis, maar ook een mondiale koppositie op gebied van getijdenstroom.”

]]>
Advies stuurgroep: geen hoogwatergeul bij Varik-Heesselt http://www.waterforum.net/advies-stuurgroep-geen-hoogwatergeul-varik-heesselt/ Tue, 20 Feb 2018 06:15:18 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19321 Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul. In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt. […]]]>

Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul. In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt.

Vorige week stelde de stuurgroep haar keuze nog uit. Zij wilde eerst het bezoek van de minister aan Varik afwachten. Bij dit bezoek kreeg minister Van Nieuwenhuizen, onder meer via een ludiek protest, alle ins en outs toegelicht door bewoners, boeren en bestuurders. Het ministerie is ook vertegenwoordigd in de stuurgroep, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen. De gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep nemen ook deel aan de stuurgroepvergaderingen, maar hebben geen stemrecht. Van de vier stemgerechtigde leden stemden het waterschap, de gemeente en het ministerie voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland stemde voor het alternatief met een hoogwatergeul. Overigens wil het ministerie van IenW wél dat de planologische reservering (Barro) bij de keuze voor deze compensatievariant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

Keuze uit twee alternatieven
De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Eerst inspraakronde, daarna definitief advies
Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie op verschillende plaatsen en is bovendien in te zien via www.varik-heesselt.nl. Iedereen kan een reactie geven op het concept-voorkeursalternatief. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister. Ondertussen wordt er overigens doorgewerkt aan de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg.

]]>
Boeren protesteren tegen vernatten veenweide http://www.waterforum.net/boeren-protesteren-vernatten-veenweide/ Mon, 19 Feb 2018 15:08:27 +0000 http://www.waterforum.net/?p=19309 In de raadszaal in het gemeentehuis van Landsmeer liep de publieke tribune op 16 februari vol met protesterende agrariërs, van wie een tiental zijn tractoren op het Raadhuisplein had geparkeerd. De boeren protesteren tegen de plannen van de gemeente om de veenweidegebieden te vernatten. Daarmee wil ze de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Een vertegenwoordiger van […]]]>

In de raadszaal in het gemeentehuis van Landsmeer liep de publieke tribune op 16 februari vol met protesterende agrariërs, van wie een tiental zijn tractoren op het Raadhuisplein had geparkeerd. De boeren protesteren tegen de plannen van de gemeente om de veenweidegebieden te vernatten. Daarmee wil ze de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

Een vertegenwoordiger van LTO Noord leidde het protest. Hij noemde de doelstelling in de Duurzaamheidsvisie van de gemeente – het veenweidegebied in 2035 CO2-emissievrij – ’ongelooflijk ambitieus’. De LTO wil dat de gemeenteraad eerst een proef in Nauerna afwacht. Daar wordt onderzocht of economische landbouw mogelijk is op nat land.

Met drukdrains kan de boer de grondwaterstand in zijn percelen actiever sturen (foto: Innovatieprogramma Veen).

Drukdrains
De proef bij Nauerna, in de polder Zuiderveen, wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Veen. Op enkele proefpercelen zijn onderwaterdrains aangesloten op een pompput. De drains zorgen in voor- en najaar voor een betere draagkracht van de percelen en houden in de zomer meer vocht vast. De effectiviteit van het systeem is in hoge mate afhankelijk van het slootwaterpeil. Met drukdrains kan de boer de grondwaterstand in zijn percelen onafhankelijk van het slootwaterpeil veel actiever sturen. Hogere grondwaterstanden in de zomer zorgen ervoor dat minder veen oxideert, waardoor de bodemdaling beperkt blijft. Dit zorgt tegelijkertijd voor minder emissies naar de lucht en het water.

Daarnaast zijn drukdrains een instrument voor veehouders om bij wateroverlast of droogteschade te sturen met het grondwaterniveau. Water bufferen behoort ook tot de mogelijkheden. Het Innovatieprogramma Veen onderzoekt onder meer hoe groot de effecten zijn van drukdrains op de draagkracht van het perceel en de grasproductie.

Angel uit de discussie
De agrarische ondernemers in Landsmeer vrezen dat door vernatting niet alleen de weidevogels, maar ook de boeren zullen verdwijnen. Volgens de boeren wordt in de cijfers van de overheid vergeten dat de veenweiden niet alleen broeikasgassen uitstoten, maar dat het grasland ook vele kilo’s CO2 opneemt. Wethouder Nico van Baarsen van Landsmeer wist de angel uit de discussie te halen door te zeggen dat hij de onderzoeken wil afwachten en dat de uitvoeringsplannen vervolgens met de boeren worden besproken.

 

]]>