Waterforum http://www.waterforum.net Waterforum Online Fri, 21 Jul 2017 09:17:36 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 Droogte: België start Landbouwrampenfonds op http://www.waterforum.net/droogte-belgie-start-landbouwrampenfonds-op/ Fri, 21 Jul 2017 09:16:27 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16590 De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft dinsdag 18 juli de procedure opgestart voor een Landbouwrampenfonds voor compensatie van schade door de uitzonderlijke droogte in het voorjaar van 2017. Het Belgische weerinstituut KMI onderzocht de hoeveelheid neerslag die viel van 1 april tot 30 juni en concludeert dat er in 150 Vlaamse […]]]>

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft dinsdag 18 juli de procedure opgestart voor een Landbouwrampenfonds voor compensatie van schade door de uitzonderlijke droogte in het voorjaar van 2017. Het Belgische weerinstituut KMI onderzocht de hoeveelheid neerslag die viel van 1 april tot 30 juni en concludeert dat er in 150 Vlaamse gemeenten sprake was van een uitzonderlijke situatie.

Noord-Frankrijk
In Noord-Frankrijk heeft de overheid op dinsdag 18 juli aan de landbouw en industrie gevraagd om het waterverbruik met 10% te verminderen. Ondanks de sporadische regenbuien neemt het neerslagtekort daar niet af. De overheid in Noord-Frankrijk verwacht dat de situatie tot de herfst niet zal verbeteren.

Nederland
Ook Nederland kampt nog steeds een neerslagtekort. Volgens de Droogtemonitor van 18 juli van Rijkswaterstaat zijn de grondwaterstanden gedaald naar zeer lage waarden vergeleken met langjarige gemiddelden. Voor de Nederlandse landbouw in Zuid-Nederland, op de Veluwe en op Texel gelden in verband met de droogte al langere tijd onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater, maar de situatie voor de landbouw lijkt in Nederland minder nijpend.

]]>
Kristalbad zet Overijssel internationaal op de kaart http://www.waterforum.net/kristalbad-zet-overijssel-internationaal-op-de-kaart/ Thu, 20 Jul 2017 10:32:51 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16583 Het retentiegebied Kristalbad, dat ligt tussen Hengelo en Enschede, is door het Europese milieuagentschap European Environment Agency (EEA) aangewezen als internationaal voorbeeldproject voor stedelijke klimaatadaptatie. Donderdag 19 juli bracht de Wereldbank, onder begeleiding van het Netherlands Water Partnership, een bezoek aan het Europese inspiratieproject. De EEA brengt goede voorbeelden vanuit heel Europa in kaart zodat […]]]>

Het retentiegebied Kristalbad, dat ligt tussen Hengelo en Enschede, is door het Europese milieuagentschap European Environment Agency (EEA) aangewezen als internationaal voorbeeldproject voor stedelijke klimaatadaptatie. Donderdag 19 juli bracht de Wereldbank, onder begeleiding van het Netherlands Water Partnership, een bezoek aan het Europese inspiratieproject.

De EEA brengt goede voorbeelden vanuit heel Europa in kaart zodat andere Europese steden daarvan kunnen leren. In Nederland zijn naast het Kristalbad ook twee Ruimte voor de rivier-projecten, drijvende woningen in Maasbommel, een klimaatbestendig gebouw in Rotterdam en waterbewustzijnscampagne geselecteerd.

Watermachine
Het Kristalbad wordt ook wel ‘watermachine’ genoemd; zie YouTube. Gezuiverd rioolwater stroomt langzaam door steeds lager gelegen compartimenten. Door de stroming van het water wordt de kwaliteit verbeterd. Dit principe staat ook wel bekend onder de naam Waterharmonica. Het Kristalblad is in totaal zo’n 40 hectare groot en kan 187.000 kubieke meter water bergen. Het retentiegebied kan wateroverlast als gevolg van hevige regenval in de steden Hengelo Enschede voorkomen. Daarnaast behoort het Kristalbad tot de ecologische verbindingszone en wordt het gebied door wandelaars en fietsers gebruikt voor recreatie.

Betrokken partners
Volgens EEA is het Kristalbad succesvol omdat alle overheden van meet af aan actief betrokken waren bij het project. De motivatie om een multifunctioneel gebied te ontwikkelen was groot en dat heeft er voor gezorgd dat alle vergunningen werden verkregen. EEA noemt als een van de belemmerende factoren de strenge deadlines voor het verkrijgen van subsidie. Om fondsen te verkrijgen moest de planvorming in hoog tempo worden uitgevoerd.

Kosten
De ontwikkeling van het Kristalbad kostte zes miljoen euro. Dat bedrag is inclusief de kosten voor onderzoek, ontwikkeling en ontwerp. De aankoop van grond is niet in dit bedrag meegenomen. Dankzij het retentiegebied kunnen toekomstige kosten van wateroverlast en waterzuivering worden voorkomen. Daarnaast kan het water worden gebruikt door boeren in de droge perioden.

]]>
Minister Schultz schrapt Adviescommissie Water http://www.waterforum.net/minister-schultz-schrapt-adviescommissie-water/ Tue, 18 Jul 2017 13:41:36 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16464 Demissionair minister van Infrastructuur en Milieu Schultz heft de Adviescommissie Water per 1 januari 2018 op. De regering wil het aantal adviesraden verminderen en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) zal in de toekomst de wateradviezen meenemen. Dit besluit van de minister is op 30 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Schultz van […]]]>

Demissionair minister van Infrastructuur en Milieu Schultz heft de Adviescommissie Water per 1 januari 2018 op. De regering wil het aantal adviesraden verminderen en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) zal in de toekomst de wateradviezen meenemen. Dit besluit van de minister is op 30 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Minister Schultz van Haegen heeft haar besluit op 19 juni aan de leden van de Adviescommissie Water toegelicht. Volgens de bewindsvrouw staat in het nieuwe omgevingsbeleid de integrale benadering van omgevingsvraagstukken centraal. Daarom kan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur de advisering over water in de nabije toekomst vanuit een integrale benadering overnemen.

Team
De Adviescommissie Water bestaat op dit moment uit acht leden. Hans van der Vlist is voorzitter van de commissie die tot op heden gevraagd en ongevraagd met wateradviezen kon komen. Hij was de opvolger van Prins Willem-Alexander die negen jaar lang de functie van voorzitter vervulde. De overige leden zijn Ineke Bakker van de gemeente Rotterdam, Hans Bressers, hoogleraar beleidsstudies en milieubeleid aan de Universiteit Twente, Lieve Declerq, die tot 1 september directeur bij drinkwaterbedrijf Vitens is, Bas Jonkman hoogleraar integrale waterbouwkunde van de TU in Delft, Koos van Oord van het topteam water, Eerste Kamerlid Sybe Schaap en toezichthouder volkshuisvesting Harry van Waveren.

Advies Grondwater
De Adviescommissie Water verwacht dit jaar nog een advies over grondwater uit te brengen. De taak- en rolverdeling bij grondwateroverlast is niet altijd duidelijk. De Adviescommissie zal verkennen of meer onderzoek en regie wenselijk is.

]]>
Publicatie Staatsblad: Zuivering afvalwater glastuinbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht http://www.waterforum.net/publicatie-staatsblad-zuivering-afvalwater-glastuinbouw-vanaf-1-januari-2018-verplicht/ Tue, 18 Jul 2017 13:04:34 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16573 Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. De wijziging van het Activiteitenbesluit is op 14 juli gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee zijn de definitieve regels voor glastuinders bekend. De wet wijzigt om de afvoer van pesticiden naar het riool en oppervlaktewater te voorkomen. Glastuinders […]]]>

Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. De wijziging van het Activiteitenbesluit is op 14 juli gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee zijn de definitieve regels voor glastuinders bekend.

De wet wijzigt om de afvoer van pesticiden naar het riool en oppervlaktewater te voorkomen. Glastuinders kunnen hun afvalwater zelf gaan zuiveren of een mobiele installatie laten inschakelen. De tuinders die per 1 januari 2021 gebruik willen maken van een collectieve zuiveringsinstallatie hebben nog even respijt.

Drift
Bedrijven met een open teelt moeten ook maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot. Daarnaast moet een teeltvrije zone worden toegepast om het oppervlaktewater te beschermen. De minimale teeltvrije zone is voor de meeste gewassen vergroot van 25 centimeter naar een halve meter.

Lees meer over de naderende deadline voor glastelers in Waterforum Magazine.

]]>
AD-onderzoek: GenX en PFOA breed in drinkwater http://www.waterforum.net/ad-onderzoek-genx-en-pfoa-breed-in-drinkwater/ Tue, 18 Jul 2017 11:55:36 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16568 In zes Zuid-Hollandse gemeenten zijn GenX en PFOA in minieme hoeveelheden in het drinkwater aangetroffen.. Dat blijk uit onderzoek van het Algemeen Dagblad dat door de Vrije Universiteit in Amsterdam is uitgevoerd. De stoffen zijn afkomstig van chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht. Het onderzoek verzamelde drinkwater uit Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse en Alblasserdam. De drinkwaterbedrijven […]]]>

In zes Zuid-Hollandse gemeenten zijn GenX en PFOA in minieme hoeveelheden in het drinkwater aangetroffen.. Dat blijk uit onderzoek van het Algemeen Dagblad dat door de Vrije Universiteit in Amsterdam is uitgevoerd. De stoffen zijn afkomstig van chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht.

Het onderzoek verzamelde drinkwater uit Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse en Alblasserdam. De drinkwaterbedrijven weten al langer dat de stof in minieme hoeveelheden in het water zit en hebben hun bezorgdheid daarover ook al eerder geuit. Het AD-onderzoek laat zien dat de stof breed verspreid in het drinkwater zit. Dat zou mede worden veroorzaakt doordat de stof via de lucht in het water terecht komt.

Zeeland
Ook Evides heeft op zes locaties op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland extra metingen verricht. Volgens Henk Ketelaars, manager drinkwatertechnologie bij Evides, is ook daar een minieme hoeveelheid van de stoffen GenX en PFOA aangetroffen. “De gemeten concentraties liggen 25 tot 75 keer onder de grenswaarde voor veilig drinkwater”, aldus Ketelaars tegen RTV Rijnmond.

Vergunning aangescherpt
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt in het AD de zorgen van de drinkwaterbedrijven te delen. “De provincie heeft de vergunning onlangs aangescherpt. We hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om nader onderzoek. Op basis van de uitkomsten zullen we bekijken of meer maatregelen nodig zijn.” GenX-stoffen worden gebruikt als vervanging van het giftige Perfluoroctaanzuur (PFOA), een grondstof voor het maken van teflon. Deze lozingen zijn door Chemours beëindigd, blijkt uit metingen door Rijkswaterstaat.

North-Carolina
In North-Carolina ligt Chemours op dit moment ook onder vuur voor het lozen van GenX. Het is daar ook aangetroffen in drinkwater dat wordt gemaakt uit de rivier Cape Fear en de stof wordt verdacht van het veroorzaken van kanker. De Amerikaanse overheid heeft een onderzoek in gesteld.

]]>
Opkomende stoffen: Minister Schultz wil betere uitvoering waterkwaliteitsbeleid http://www.waterforum.net/opkomende-stoffen-minister-schultz-wil-betere-uitvoering-waterkwaliteitsbeleid/ Tue, 18 Jul 2017 09:55:36 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16563 Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil geen nieuwe wet- en regelgeving voor opkomende stoffen. Dit zijn stoffen waarvoor geen wettelijke normen bestaan en waarvan nog niet duidelijk is of ze een bedreiging voor veilig drinkwater vormen. Wel wil de minister voor een structurele aanpak van deze stoffen de uitvoering van het bestaande waterkwaliteitsbeleid verbeteren. […]]]>

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil geen nieuwe wet- en regelgeving voor opkomende stoffen. Dit zijn stoffen waarvoor geen wettelijke normen bestaan en waarvan nog niet duidelijk is of ze een bedreiging voor veilig drinkwater vormen. Wel wil de minister voor een structurele aanpak van deze stoffen de uitvoering van het bestaande waterkwaliteitsbeleid verbeteren.

Opkomende stoffen moeten worden aangepakt door een betere vergunningverlening, door gerichte monitoring én via onderzoek naar stoffen die een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening. Dit staat in de brief ‘Structurele aanpak van opkomende stoffen in relatie tot de bescherming van drinkwaterbronnen’ die de minister van Infrastructuur en Milieu die onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Overschrijdingen direct melden
Vooruitlopend op de structurele aanpak is de Drinkwaterregeling aangepast om ontheffing voor het innemen van water bij overschrijding van de signaleringsparameter mogelijk te maken, wanneer er geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. Overschrijdingen moeten nu altijd direct worden gemeld waardoor er meer inzicht ontstaat in lozingen van potentiële probleemstoffen.

Vergunningen
Aanleiding voor een ‘structurele aanpak van opkomende stoffen’ waren incidentele lozingen van stoffen zoals pyrazool, en recentelijk PFOA en GenX. Er bestaat veel onduidelijkheid, onder andere over de wijze waarop drinkwaterbelangen worden meegenomen bij de vergunningverlening en over de bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheden.

Rolverdeling
Uit de brief wordt blijkt dat de minister vertrouwen heeft in het waterkwaliteitsbeleid, maar dat de uitvoering moet verbeteren. Met name de beoordeling van indirecte lozingen waarvoor provincies en gemeenten het bevoegd gezag zijn, laat te wensen over. Provincies en gemeenten hebben de uitvoering vaak belegd bij omgevingsdiensten. De rolverdeling bij indirecte lozingen is niet altijd helder en er blijkt bij de betrokken instanties te weinig specifieke kennis aanwezig is. De minister wil daarover afspraken maken met de bevoegde gezagen.

Uniform monitoren
Daarnaast is het de bedoeling dat drinkwaterbedrijven op een uniforme wijze gaan monitoren en dat ze dat gaan doen op basis van een risicobeoordeling van bronnen en beschikbare meetgegevens. Ook gaan de bedrijven beter samenwerken met waterbeheerders. Monitoring zal veel nieuwe gegevens opleveren aan de hand waarvan de aanpak verder kan worden gefinetuned. Dat geldt ook voor het nader onderzoek naar risicovolle stoffen dat wordt uitgevoerd. Het accent zal liggen op stoffen die mobiel, persistent en toxisch zijn. Tot slot wil de minister zich inzetten voor een Europees geharmoniseerde aanpak van opkomende stoffen.

VEMW
Het kenniscentrum en de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruiker VEMW is tevreden met de verbetermaatregelen die minister Schultz voorstelt. De organisatie pleit voor een aanpak waarbij de belangen van de drinkwatervoorziening worden gediend en er tegelijkertijd voldoende ruimte overblijft voor andere watergebruiksfuncties. ‘Met de voorliggende structurele aanpak lijkt dat te gaan lukken’, stelt VEMW in een persbericht op de website.

]]>
Warmteleiding levert 15.000 ton CO2-reductie op http://www.waterforum.net/warmteleiding-levert-15-000-ton-co2-reductie-op/ Tue, 18 Jul 2017 09:09:19 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16555 De Rotterdamse Wethouder Langenberg opende op 19 mei 2017 een warmtekoppeling die Evides Industriewater en Huntsman hebben gerealiseerd. Hiermee bespaart het Botlekgebied 15.000 ton CO2 per jaar. Deze warmtekoppeling levert een grote besparing op van fossiele brandstoffen bij de petrochemisch bedrijven in het Botlekgebied. De besparing van 15.000 ton CO2 staat gelijk aan de CO2 […]]]>

De Rotterdamse Wethouder Langenberg opende op 19 mei 2017 een warmtekoppeling die Evides Industriewater en Huntsman hebben gerealiseerd. Hiermee bespaart het Botlekgebied 15.000 ton CO2 per jaar.

Deze warmtekoppeling levert een grote besparing op van fossiele brandstoffen bij de petrochemisch bedrijven in het Botlekgebied. De besparing van 15.000 ton CO2 staat gelijk aan de CO2 uitstoot van 1875 gezinnen door energieverbruik in huis en aan vervoer. De warmtekoppeling vormt daarmee een goede bijdrage aan het milieuvriendelijk maken van de Rotterdamse haven.

Samenwerken in de keten
Dankzij de samenwerking van bedrijven binnen de petrochemische keten was het mogelijk om de warmtekoppeling te ontwikkelen en zo efficiënter om te gaan met energie en te verduurzamen. Met steun van gemeente Rotterdam, het Ministerie van Economische Zaken en Deltalinqs konden Evides Indstriewater en Huntsman de warmtekoppeling ontwikkelen.

Besparing op gebruik fossiele brandstoffen
Warmte-uitwisseling tussen bedrijven is een effectieve manier om energieverbruik omlaag te brengen. “In plaats van de warmte uit te stoten naar de lucht, hergebruiken we de warmte”, licht Max van der Meer van Huntsman toe. Evides benut de overtollige warmte van Huntsman voor het opwarmen van gedemineraliseerd water (demiwater). Demiwater is vrij van mineralen, heeft een lage geleidbaarheid en wordt vooral gebruikt bij de productie van hogedrukstoom. Evides levert het warmere demiwater aan een groot aantal bedrijven in de Botlek. Met een substantiële besparing van de inzet van fossiele brandstoffen en jaarlijks een flinke CO2-emissiereductie tot gevolg. Niet alleen bij Huntsman en Evides, maar des te meer bij de afnemers van het verwarmde demiwater. Jan Robert Huisman, directeur Evides Industriewater: “Verduurzaming en kostenbesparing gaan hier hand in hand. Niet alleen Huntsman en Evides, maar ook onze klanten profiteren hiervan.”

Duurzamere stad en haven
Dit project draagt bij aan het realiseren van de afspraken in het Energieakkoord en Rotterdam Duurzaam. Het levert een potentiele reductie op van 15.000 ton CO2-uitstoot per jaar. “Dit project is een prachtig voorbeeld van publiek private samenwerking naar een duurzame haven”, licht Alice Krekt, Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum (DEF), toe. “Wij roepen bedrijven op om met Deltalinqs en de partners van het Energy Forum, meer projecten te realiseren.”

Warmte-uitwisseling: het proces
In de wintermaanden moet Evides het innamewater op haar demiwaterfabriek DWP Botlek opwarmen tot minimaal 5 °C om het zuiveringsproces optimaal te laten verlopen. In de zomer heeft Huntsman juist behoefte aan extra koelcapaciteit. Door het innamewater van Evides en het koelwater van Huntsman langs een warmtewisselaar te leiden, kunnen beide bedrijven hun water het hele jaar door op de juiste temperatuur houden. In de winter warmt Huntsman met zijn restwarmte het Brielse Meer Water richting de demiwaterfabriek op, zodat Evides geen extra stroomverwarming hoeft in te zetten. Door de hogere temperatuur besparen klanten op energie bij hun stoomproductie. In de zomerperiode zorgt het water voor extra koeling ten behoeve van Huntsman. Een mooie, duurzame oplossing waar zowel Huntsman als Evides profijt van hebben.

]]>
Kickoff praktijkproef: Hoe bezwijkt dijk met damwand? http://www.waterforum.net/kickoff-praktijkproef-hoe-bezwijkt-dijk-met-damwand/ Mon, 17 Jul 2017 15:19:26 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16521 Eind dit jaar wordt in de zogenoemde damwandproef, een dijk met damwand, tot bezwijken gebracht. Het doel is meer inzicht te krijgen in de sterkte van de constructie. Donderdag 13 juli vond in Eemdijk de officiële aftrap van deze praktijkproef plaats. Op de proeflocatie werd een bouwbord onthuld door directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Erik Kraaij en […]]]>

Eind dit jaar wordt in de zogenoemde damwandproef, een dijk met damwand, tot bezwijken gebracht. Het doel is meer inzicht te krijgen in de sterkte van de constructie. Donderdag 13 juli vond in Eemdijk de officiële aftrap van deze praktijkproef plaats.

Op de proeflocatie werd een bouwbord onthuld door directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Erik Kraaij en dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe Tanja Klip. Volgens Erik Kraaij zijn praktijkproeven cruciaal. “Alleen zo komen we tot beproefde innovaties en nieuwe technieken die ons helpen om 1100 kilometer aan afgekeurde dijken weer op het gewenste veiligheidsniveau te krijgen, binnen planning en budget.”

Controledijk
Bij de damwandproef wordt een damwand in een aangelegde proefdijk tot bezwijken gebracht. Het doel is om meer inzicht te krijgen in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van zo’n constructie. Ter controle wordt ook een dijk zonder damwand tot bezwijken gebracht. Tijdens de proef wordt continu gemonitord wat er in de dijk gebeurt. Zo ontstaat een case op basis waarvan een controle van de huidige en toekomstige beoordelingsmethodieken kan plaatsvinden.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de proef zijn in volle gang. De grond is onderzocht, de monitoring gestart en op dit moment wordt de proefdijk opgebouwd. Het dijklichaam krijgt al aardig vorm. De daadwerkelijke proef vindt plaats in november of december. Het initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met Deltares, Waterschap Vallei en Veluwe, Witteveen en Bos, Liebregts, Fugro en Arcelor Mittal.

Macrostabiliteit
De damwandproef is een opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, een programma dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er worden innovatieve oplossingen gezocht voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Veelbelovende methodes worden direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten.

Enorme opgave dijkversterking
Na de invoering van de nieuwe normering is het Hoogwaterbeschermingsprogramma belast met de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor de gehele dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit

]]>
Roald Laperre wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenM http://www.waterforum.net/roald-laperre-wordt-directeur-generaal-milieu-en-internationaal-bij-ienm/ Mon, 17 Jul 2017 15:06:52 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16543 Roald Lapperre wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 21 augustus 2017. Laperre is de opvolger van Chris Kuijpers die per 1 augustus directeur-generaal bestuur en […]]]>

Roald Lapperre wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 21 augustus 2017.

Laperre is de opvolger van Chris Kuijpers die per 1 augustus directeur-generaal bestuur en wonen wordt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Roald Lapperre is sinds 1 maart 2015 directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf 2011 was hij werkzaam als directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro, bij het ministerie van Economische Zaken.

Eerder vervulde hij de functies van afdelingshoofd en programmadirecteur binnen de voormalige ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarvoor werkte hij onder andere op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Genève en bij de Landinrichtingsdienst in Utrecht. Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.

]]>
RIVM: Strengere signaleringswaarden opkomende stoffen in drinkwater http://www.waterforum.net/rivm-strengere-signaleringswaarden-opkomende-stoffen-in-drinkwater/ Mon, 17 Jul 2017 14:31:37 +0000 http://www.waterforum.net/?p=16536 Nieuwe verontreinigende stoffen, zoals pyrazool en GenX, vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van drinkwater. Uit voorzorg geldt een lage toegestane concentratie van 1 microgram per liter voor stoffen waarvoor nog geen wettelijke normen bestaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de huidige […]]]>

Nieuwe verontreinigende stoffen, zoals pyrazool en GenX, vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van drinkwater. Uit voorzorg geldt een lage toegestane concentratie van 1 microgram per liter voor stoffen waarvoor nog geen wettelijke normen bestaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de huidige signaleringswaarden en komt met een voorstel voor twee strengere alternatieven.

De huidige signaleringswaarde van 1 microgram per liter voor drinkwater blijkt niet voor alle stoffen veilig. Op basis van het principe van de Threshold of Toxicological Concern (TTC) is het wel een veilige concentratie voor niet-genotoxische stoffen, maar voor genotoxische stoffen kan een strengere waarde nodig zijn, bijvoorbeeld tussen 0,01 en 0,1 microgram per liter. In een nieuw onderzoeksrapport reikt RIVM twee alternatieven aan voor het aanpassen van de signaleringswaarden.

Extra risico’s grondwater
Grondwater dat wordt bewerkt tot drinkwater ondergaat doorgaans een beperkte zuivering. Deze zuivering vormt, volgens het RIVM, een onvoldoende barrière tegen antropogene stoffen. Voor de zuivering van oppervlaktewater wordt vaak een combinatie van technieken gebruikt. ‘Dat leidt tot lagere concentraties van antropogene stoffen, maar er moet nog steeds rekening worden gehouden met persistente, mobiele stoffen die zelfs met geavanceerde zuiveringstechnologieën matig verwijderd worden’, stelt het RIVM.

Signaleringswaarden verlagen
Het RIVM stelt een alternatief voor om waarbij de signaleringsparameter voor alle stoffen in het drinkwater en alle drinkwaterbronnen worden verlaagd naar 0,1 microgram per liter. In het tweede voorgestelde alternatief blijft de huidige waarde voor oppervlaktewaterbronnen bestaan en wordt de waarde voor drinkwater en grondwaterbronnen aangescherpt naar 0,1 microgram per liter.

Meer onderzoek nodig
Het RIVM adviseert het ministerie van IenM om de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de verschillende opties in beeld te brengen. Ook wordt aanbevolen om de informatie over de schadelijke effecten van stoffen in drinkwater beter toegankelijk te maken voor waterbeheerders. ‘Bij alle opties blijft het belangrijk om de concentraties van nieuwe risicostoffen van bron tot tap nauwgezet te monitoren’, aldus het RIVM in het onderzoeksrapport.

Uitvoerbaarheid
Met de huidige analytische apparatuur is voor de meeste antropogene stoffen een detectiegrens van 0,1 microgram per liter haalbaar. De drinkwaterbedrijven hanteren zelf 0,1 per liter al als streefwaarde voor antropogene stoffen in oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt bereid. De 0,1 microgram per liter wordt in beide gevallen gezien als een signaal voor actie, maar de duur van de overschrijding bepaalt het vervolg. Het protocol richt zich op stoffen die vanwege langdurige aanwezigheid (langer dan drie jaar) in de oppervlaktewaterbronnen voor drinkwater om structureel beleid en wettelijk regulering vragen.

Lijst met gevaarlijke stoffen
Het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling zorgen ervoor dat er bij de eerste overschrijding in drinkwater of bij een overschrijding in de bron, alvast onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke gezondheidskundige risico’s. Bij een overschrijding in de bron langer dan 30 dagen moet ontheffing aangevraagd worden. Volgens het RIVM is het aantal stoffen beperkt waarvoor 0,1 microgram per liter drinkwater niet voldoende bescherming voor de gezondheid biedt. Voor deze stoffen kunnen aparte drinkwaterkwaliteitseisen in de wetgeving worden opgenomen, zoals ook gebeurt bij bestrijdingsmiddelen.

 

]]>