Programma Ruimte voor de Rivier ligt nu op de testbank

In de ochtend van 10 januari kwam de piek van de hoogwatergolf bij Lobith ons land binnen (14,64 meter +NAP). Het betreft het eerste...

Hoogwater zorgt voor opwinding, maar niet voor onrust

Voor het eerst sinds de afronding van vrijwel alle 34 projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, kan worden vastgesteld of het...

Nederland beleefde een unicum: alle stormvloedkeringen gelijktijdig dicht

Alle vijf stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat in Nederland waren op 3 januari gelijktijdig dicht. Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Het betrof de Maeslantkering, de...

Beeldreportage: Hoge waterstanden eisen ruimte

Door de hoge waterstanden is de nevengeul in Nijmegen gaan stromen. (Foto: Twitter.)Veel regen en smeltwater zorgen voor hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren....

Nieuwe bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

De klimaateffectatlas van Stichting Climate Adaptation Services geeft een indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De atlas bevat bodemdalingskaarten...

Nieuw onderzoek Deltares en TU Delft: minder dodelijke slachtoffers door orkanen

Nieuw onderzoek van Deltares en TU Delft, deze week gepubliceerd in Environmental Research Letters, toont aan dat het aantal dodelijke slachtoffers in dichtbevolkte verstedelijkte...

Varik-Heesselt: Nadruk op natuur bedreigt waterveiligheid

De grote aandacht voor natuur vormt een groot risico voor de waterveiligheid in Varik-Heeselt. De aanleg van een hoogwatergeul is niet goed onderzocht en...

Meanderende Maas project start met verkenning meekoppelkansen bij verhoging waterveiligheid

Onder leiding van het waterschap Aa en Maas is een start gemaakt met het verkennen van de meekoppelkansen bij het waterveiligheidsproject Meanderende Maas. Bij...

Deltares: ‘Ook Europa niet veilig voor orkanen in de toekomst’

De orkaan Ophelia, die op 16 oktober Ierland bereikte in de vorm van een zware stormdepressie, is wellicht de voorbode van meer zwaar weer...

Brabant zet alle informatie over natuur, water en milieu op aparte website

Sinds kort kan iedereen online bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in de provincie Noord-Brabant. De website...

Ophelia confronteert Ierland met orkaangeweld

Met windstoten van 150 kilometer per uur teisterde orkaan Ophelia maandag de Ierse kust. Er vielen drie dodelijke slachtoffers, talloze bomen vielen om en...

Dramaserie Als de dijken breken verkocht aan drie landen

De Nederlandse EO-serie 'Als de dijken breken' is verkocht aan zenders in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dutch Features Global Entertainment heeft...