Droogmakerij

Hollands Noorderkwartier wil KRW-doelen gebieds- en systeemgericht vaststellen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil voor de derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP-3’s) de KRW-doelen en -maatregelen gebieds- en watersysteemgericht vaststellen. De SGBP-3’s moeten in december...
Beach Cleanup Tour

Vrijwilligers Beach Cleanup Tour verzamelen bijna 15 duizend kilo afval

In ruim twee weken tijd maakten zo’n 2750 vrijwilligers in het kader van de vijfde editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour de hele...

Vervolgonderzoek nodig voor effectievere bestrijding zwemmersjeuk

Er is meer onderzoek nodig naar de uitbraak en de bestrijding van zwemmersjeuk, zo blijkt uit een rapport van zes waterschappen, enkele recreatieondernemers en...
Blauwalgen

Nederland strijdt weer tegen de blauwalg

Op verschillende plaatsen in het land, maar met name in het zuiden, is de afgelopen dagen blauwalg aangetroffen in open water. Dat heeft consequenties...
Plastic afval op het strand

Boskalis Beach Cleanup Tour steekt oceaan over

De Boskalis Beach Cleanup Tour, een initiatief van Stichting de Noordzee waarin bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en overheden de hele zomer lang de stranden...

Nederland pleit voor mondiaal VN-waterplatform

Alleen een overkoepelend waterplatform onder de vlag van de Verenigde Naties kan de mondiale waterproblematiek het hoofd te bieden. Nederland pleit voor de oprichting...

Geothermie: Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor risico’s drinkwater

Bij de winning van geothermie kan zoet water zich vermengen met de zoute watervoerende laag die is vervuild met corrosie inhibitor en anti-scaling stoffen....

Van Dam: maatwerk mestbeleid nodig om doelen KRW te halen

Maatwerk in het mestbeleid is nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater speelt hierbij...

Ministerie IenM scherpt norm aan voor pyrazool in drinkwater

De maximale concentratie pyrazool die vanaf eind augustus in het drinkwater mag zitten, gaat omlaag van 15 microgram per liter naar 3 microgram. Dat...

Experts zoeken naar aanpak resistente antibiotica in water

Vijfendertig experts van over de hele wereld zijn op 5 en 6 juli bij het KWR Watercycle Research Institute bij elkaar om de Wereldgezondheidsorganisatie...