Deltaprogramma 2018 introduceert verplichte stresstest gemeenten

De Deltacommissaris presenteerde vandaag voor het eerst het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat dat gemeenten voor 2019 een verplichte stresstest moeten uitvoeren om wateroverlast...

Subsidie voor internationale film over Waddenzee

Een filmproductie van Windmill BV over de Waddenzee heeft van het Waddenfonds 775.000 euro subsidie gekregen. De film ‘Silence of the Tides’ over het...

Vroege inval herfst voedt discussie over maaibeleid en winterpeilen

Door de vroege inval van de herfst ontstond er de afgelopen week in het Noorden en Westen van het land wateroverlast. Getroffen boeren pleiten...

Waterschap Hollandse Delta pleit in campagne voor groene voor- en achtertuinen

Burgers kunnen zelf wateroverlast bestrijden door in voor- en achtertuinen meer groen en minder stenen te gebruiken. Dat stelt waterschap Hollandse Delta in de...

Verhoogd overstromingsrisico door invasieve planten

Exotische planten, zoals de Japanse Duizendknoop en de Reuzenbalsemien, veroorzaken dichte begroeiing langs rivieroevers en dat verhoogt het risico op overstromingen. Dat blijkt uit...

Aanpak bodemdaling uit de kinderschoenen

Nederland telt inmiddels 46 projecten die actief naar oplossingen zoeken voor bodemdaling in veengebieden. De projecten variëren van het in kaart brengen van bodemdaling...

Zoutmetingen gestart voordat Haringvlietsluizen op kier gaan

Rijkswaterstaat heeft half juli vier schepen uitgerust met meetapparatuur in het Haringvliet neergelegd. De zogenoemde meetschepen zullen het zoutgehalte in het water monitoren. Ieder...

Kristalbad zet Overijssel internationaal op de kaart

Het retentiegebied Kristalbad, dat ligt tussen Hengelo en Enschede, is door het Europese milieuagentschap European Environment Agency (EEA) aangewezen als internationaal voorbeeldproject voor stedelijke...

Formatie krijgt investeringsverzoek van 28 miljard voor klimaat

Met opstoken paraplu’s wensen de voorzitters van de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) informateur Gerrit...

Onderzoek naar ondergrondse opslag van zoetwater in Zuid-Holland

Verschillende partijen onderzoeken de haalbaarheid van grootschalige, ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Het onderzoek loopt tot 2018 en moet...