Proefdijk in Eemdijk opnieuw klaar om te bezwijken

De Eemdijkproef is toe aan de laatste testfase. De zestig meter lange en 5,5 m hoge proefdijk is voorzien van een damwand en langzaam...

Nieuw inlaatpunt Spijkenisse moet levering zoetwater garanderen

Het Brielse Meer krijgt zoetwater via het inlaatpunt Bernisse. Dit inlaatpunt is kwetsbaar voor zoutindringing en door klimaatverandering neemt de verzilting toe. Het Havenbedrijf...

Waterschappen nemen maatregelen om ijsaangroei te bevorderen

Waterschappen nemen diverse maatregelen zodat schaatsers deze week kunnen genieten van het ijs. Zo heeft Wetterskip Fryslân 23 februari ongeveer tweehonderd poldergemalen uitgezet om...

Rijkswaterstaat gaat kribben en oevers verlagen in Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat gaat 38 kribben en vijf oevers verlagen in het Pannerdensch Kanaal. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ging onlangs akkoord met een...

Boeren protesteren tegen vernatten veenweide

In de raadszaal in het gemeentehuis van Landsmeer liep de publieke tribune op 16 februari vol met protesterende agrariërs, van wie een tiental zijn...

Rijkswaterstaat viert 200 jaar NAP

Op 18 februari 2018 vierde Rijkswaterstaat de tweehonderdste verjaardag van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De invoering van het NAP op 18 februari 1818...

Proef met hoger waterpeil Lauwersmeer kan starten

Het waterpeil van het Lauwersmeer mag van 15 februari tot 1 april 2018 en 2019 tijdelijk worden verhoogd tot 0,52 meter. De rechtbank in...

Minder muskus- en beverratten gevangen in 2017

Het aantal gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied blijft dalen. Ook het aantal gevangen beverratten daalt, na jaren van stijging. Het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, van...

Plastic wegwerpdrankverpakkingen meest gevonden afval in de Maas en Waal

Nu het water in de rivieren zakt, is goed zichtbaar hoeveel afval er in de rivieren drijft. Uit een nieuw onderzoek van het project...

Zeespiegel langs Nederlandse kust na tien jaar op nieuw record

De zeespiegel langs de Nederlandse kust was in 2017 hoger dan ooit eerder gemeten. Over het hele jaar genomen lag de zeespiegel gemiddeld 11...

Waterschap Noorderzijlvest inspecteerde de dijken na de aardbeving

Waterschap Noorderzijlvest heeft dijkinspecties uitgevoerd naar aanleiding van de aardbeving van 3.4 op de Schaal van Richter, die maandag 8 januari Groningen trof. Het...

Hoge Raad: onteigening Hedwigepolder mag doorgaan

De Staat mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de eerdere uitspraak van de rechtbank...