Zoutmetingen gestart voordat Haringvlietsluizen op kier gaan

Rijkswaterstaat heeft half juli vier schepen uitgerust met meetapparatuur in het Haringvliet neergelegd. De zogenoemde meetschepen zullen het zoutgehalte in het water monitoren. Ieder...

Kristalbad zet Overijssel internationaal op de kaart

Het retentiegebied Kristalbad, dat ligt tussen Hengelo en Enschede, is door het Europese milieuagentschap European Environment Agency (EEA) aangewezen als internationaal voorbeeldproject voor stedelijke...

Formatie krijgt investeringsverzoek van 28 miljard voor klimaat

Met opstoken paraplu’s wensen de voorzitters van de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) informateur Gerrit...

Onderzoek naar ondergrondse opslag van zoetwater in Zuid-Holland

Verschillende partijen onderzoeken de haalbaarheid van grootschalige, ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Het onderzoek loopt tot 2018 en moet...

Flowmixers in Dommel bestrijden zuurstofloosheid door riooloverstortingen

Waterschap De Dommel heeft eind juni twee beluchtingsinstallaties bij de Eindhovense rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. De installaties zorgen voor extra zuurstof in de Dommel...

Stuw bij Grave volledig hersteld

De in december zwaar beschadigde stuw in de Maas bij Grave is hersteld en Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met het afbreken van de breuksteendam...
vismigratierivier

Financiering vismigratierivier Afsluitdijk bijna rond

De aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk komt steeds dichterbij. De Europese Unie heeft hiervoor namelijk een subsidie toegekend van 3,5 miljoen euro....

Optimaal stuwbeheer kan waterkwaliteit Maas verbeteren

Vanaf Frankrijk streven waterbeheerders in de Maas naar een vast peil in hun stuwpanden en wordt het water snel doorgelaten. Daardoor ontstaan grote piekafvoeren...

Waterschap levert bluswater brand Deurnsche Peel

Waterschap Aa en Maas levert water voor het nablussen van de brand op de Deurnsche Peel die vrijdag 23 juni ontstond. De brand is...

Tweede Kamer bezorgd over ‘laten liggen meekoppelkansen’ voor natuur

Tweede Kamerleden van GroenLinks, ChristenUnie en Partij van de Dieren hebben tijdens het halfjaarlijkse overleg met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en...