Emissieregistratie: Update data verontreinigende stoffen in oppervlaktewater

De data van de lozingen van verontreinigende stoffen in oppervlaktewater voor 2014 en 2015 zijn onlangs gepubliceerd. De stoffen die door Chemours zijn geloosd...

Publicatie Staatsblad: Zuivering afvalwater glastuinbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht

Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. De wijziging van het Activiteitenbesluit is op...

AD-onderzoek: GenX en PFOA breed in drinkwater

In zes Zuid-Hollandse gemeenten zijn GenX en PFOA in minieme hoeveelheden in het drinkwater aangetroffen.. Dat blijk uit onderzoek van het Algemeen Dagblad dat...

RIVM: Strengere signaleringswaarden opkomende stoffen in drinkwater

Nieuwe verontreinigende stoffen, zoals pyrazool en GenX, vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van drinkwater. Uit voorzorg geldt een lage toegestane concentratie van...

Van Dam: maatwerk mestbeleid nodig om doelen KRW te halen

Maatwerk in het mestbeleid is nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater speelt hierbij...

Flowmixers in Dommel bestrijden zuurstofloosheid door riooloverstortingen

Waterschap De Dommel heeft eind juni twee beluchtingsinstallaties bij de Eindhovense rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. De installaties zorgen voor extra zuurstof in de Dommel...

Hoogheemraadschap Delfland mag afvalwater glastuinders gaan zuiveren

Vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet mogen glastuinders en hoogheemraadschap van Delfland verder met de ontwikkeling en realisatie van een collectieve waterzuivering op de...

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht renoveert waterzuivering Naardermeer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de versleten waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het...

SNB levert slib voor nieuwe biobrandstof voertuigen

SNB gaat het zuiveringsslib leveren waaruit een nieuwe proefinstallatie in Rotterdam op basis van een innovatief proces rechtstreeks biobrandstof voor voertuigen gaat produceren. De...

Fiat wil Panda 80. 000 km laten rijden op biogas Milanese afvalwaterzuivering

CAP Group, het nutsbedrijf dat zich bezighoudt met waterwerken, rioolwater en waterzuiveringsinstallaties in Milaan, gaat met FCA research Centre een test uitvoeren met een Fiat Panda Natural Power. Doel is om deze auto  80.000 kilometer te laten rijden op groen gas/CNG (compressed natural gas) gemaakt van afvalwater.