Gronings ziekenhuis ziet voorlopig af van Pharmafilter

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) ziet voorlopig af van de aanschaf van een Pharmafilter. Het is niet gelukt om subsidie te krijgen voor de...

Evides Industriewater wint biogas uit anaerobe voorzuivering

De industriële afvalwaterzuivering van Evides Industriewater in het havengebied van Vlissingen is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Door deze techniek zegt Evides het afvalwater...

Eerste onderzoeksprojecten programma ‘Opkomende stoffen’ gestart

De eerste vijf projecten in het onderzoeksprogramma ‘Opkomende stoffen’ zijn onlangs van start gegaan. STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie investeren de komende...

Verdygo en Strukton International exporteren rioolwaterzuiveringsinstallatie naar Midden-Oosten

Verdygo, dochter van Waterschapsbedrijf Limburg, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met technologieconcern Strukton International om de Verdygo zuiveringsinstallatie naar buitenlandse markten te brengen.Bij een Verdygo...
Rwzi Aarle-Rixtel

Herstel rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel heeft tijd nodig

De verhoogde concentraties ammonium die de Aa verontreinigden en zorgden dat de rwzi in Aarle-Rixtel moest worden stilgelegd, blijken afkomstig van mestverwerkingsbedrijf Den Ouden...

Rwzi Aarle-Rixtel tijdelijk stilgelegd vanwege verhoogd gehalte ammonium

Waterschap Aa en Maas heeft een verhoogd gehalte van ammonium aangetroffen in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Het ammoniumgehalte is hoger dan...

Paradigm Festival Groningen is proefterrein voor Sanitation Hub

Op het Paradigm Festival in Groningen, van 11 tot en met 13 augustus, wordt voor het eerst de SEMiLLA Sanitation Hub in de praktijk...

Emissieregistratie: Update data verontreinigende stoffen in oppervlaktewater

De data van de lozingen van verontreinigende stoffen in oppervlaktewater voor 2014 en 2015 zijn onlangs gepubliceerd. De stoffen die door Chemours zijn geloosd...

Publicatie Staatsblad: Zuivering afvalwater glastuinbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht

Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. De wijziging van het Activiteitenbesluit is op...

AD-onderzoek: GenX en PFOA breed in drinkwater

In zes Zuid-Hollandse gemeenten zijn GenX en PFOA in minieme hoeveelheden in het drinkwater aangetroffen.. Dat blijk uit onderzoek van het Algemeen Dagblad dat...