Gerelateerde berichten

Kees Jan de Vet voorgedragen als dijkgraaf waterschap Brabantse delta

  • 16 mei 2017

Kees Jan de Vet is het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta voorgedragen als opvolger van dijkgraaf Carla Moonen die sinds 1 maart aan de slag is als bestuursvoorzitter van het pensioensfonds Zorg en Welzijn.

Op dit moment  is Kees Jan de Vet waarnemend burgemeester van Culemborg, maar in het verleden was hij intensief betrokken bij de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water 2011, het Deltaprogramma, de nieuwe Omgevingswet en het SER energieakkoord.

De aanbeveling wordt via Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant doorgeleid naar de Minister van Infrastructuur & Milieu. Uiteindelijk wordt de nieuwe dijkgraaf bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar benoemd.


(Waterforum Online)