Gerelateerde berichten

Afvalwaterketensymposium 2017

Jaarlijks symposium over de technische- en beleidsontwikkelingen op het terrein van inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

Tijdens het symposium brengen Stowa en Rioned u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.
Dat gebeurt aan de hand van vier thema's: data voor doelmatig werken, klimaatmitigatie in de afvalwaterketen, waterkwaliteit en circulaire economie. Ieder thema wordt uitgediept via een aantal onderwerpen.


(Waterforum Online)