Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Aankomende Evenementen

april 2018

Civil engineers and geoscientists for global development | 26 april

26 april
Delft

Symposium bij gelegenheid van het afscheid van decaan Bert Geerken van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft in mei. Geerken was nauw betrokken bij het platform TU Delft Global Initiative dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van aangepaste civiele techniek voor het realiseren van de mondiale VN duurzaamheidsdoelen.

Meer weten »

Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest? | 26 april

26 april
Amersfoort

Stowa-bijeenkomst met presentatie van uitkomst van een onderzoek naar het werkingsbereik van wateroverlast- en indundatiemodellen. Tijdens de bijeenkomst worden de uitkomsten besproken en wordt gekeken welke rol de modellen kunnen spelen bij de stresstest die overheden worden geacht uit te voeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het ochtendprogramma is vrij toegankelijk. Het middagprogramma is uitsluitend bedoeld voor vertegenwoordigers van overheden: Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten.

Meer weten »

Water as Leverage for Resilient Cities Asia | 26 april

26 april | 10:30 - 12:00
Den Haag

Informatiebijeenkomst over de internationale oproep voor innovatieve en integrale aanpak van infrastructurele projecten in Chennai (India), Khulna (Bangladesh) and Semarang (Indonesië). De oproep moet leiden tot multidisciplinaire teams die voorstellen gaan uitwerken om de waterproblemen in deze steden structureel, en in samenhang met andere stedelijke problemen, samen met lokale belanghebbenden op te lossen. Het programma wordt ondersteund doorde Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), the Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), Partners for…

Meer weten »
mei 2018

LIFE Information Day 2018 | 4 mei

4 mei
Brussel

Jaarlijkse informatiedag van de Europese Commissie over het Life subsidieprogramma op het gebied van 'groene' technologie, natuurbehoud en klimaatadaptatie. De commissie informeert de deelnemers over de aanbesteding van nieuwe projecten en er is ook een match making tussen geïnteresseerden die bij deze project zouden kunnen samenwerken.

Meer weten »

Landelijke Week van Ons Water | 5 – 13 mei

5 mei - 13 mei
hele land

Op 5 mei begint de week van Ons Water en zijn er weer tal van leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland over water in en om het huis. Zie de website voor de activiteiten bij jou in de buurt! De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.…

Meer weten »

IFAT 2018 vakbeurs | 14-18 mei

14 mei - 18 mei
Munchen, Duitsland

Twee jaarlijkse vakbeurs op het gebied van milieutechnologie.

Meer weten »

Kennisdag Deltaprogramma Zoetwater | 15 mei

15 mei
Utrecht

Zesde kennisdag over de resultaten van de uitgevoerde projecten, de presenteren van de programmering voor 2018 – 2019 en discussies over enkele nieuw geprogrammeerde onderzoeken.

Meer weten »

Infra Expo 2018 | 16 – 17 mei

16 mei - 17 mei
Leuven, België

Belgische vakbeurs op het gebied van wegenaanleg, vaarwegen en infrastructuur met een eendaags congres, dat zich richt op de verbeteringen van het Scheldebekken, hetgeen noodzakelijk is door de groei van de havens en industrieën.

Meer weten »

Waddenzeeconferentie | 17-18 mei

17 mei - 18 mei
Leeuwarden

Nederland is gastheer van de dertiende trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee. Die conferentie vindt plaats in Leeuwarden, dat dit jaar een van de culturele hoofdsteden van Europa is. Op 18 mei wordt door de ministers van de drie landen de Verklaring van Leeuwarden getekend. Hierin wordt teruggekeken op wat de afgelopen vier jaar onder Nederlands voorzitterschap is bereikt en wordt stilgestaan bij de afspraken voor de komende vier jaar. Schouten zal namens Nederland de voorzittershamer overdragen aan Duitsland. Op 17…

Meer weten »

Jong KNW Introductiedag 2018: Waterschapswerk | 25 mei

25 mei
’s-Hertogenbosch

Thema van de Jong KNW Introductiedag 2018 van dit jaar is Waterschapswerk, met rondleidingen in de grondstoffenfabriek rwzi Den Bosch en het waterbergingsgebied Den Bosch. En tot slot natuurlijk een netwerkborrel.

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen