ENW: Verschillen dreigen tussen rekenmodellen waterveiligheid en realiteit

Door een gebrek aan validatie dreigt er een verschil te ontstaan tussen de rekenkundige modellen die worden gebruikt bij de uitvoering van waterveiligheidsprojecten en de realiteit. Het expertisenetwerk waterveiligheid (ENW) pleit... Lees meer

Nieuws


 • 26 juni 2017 - Nieuws
  Waterschap levert bluswater brand Deurnsche Peel

  Waterschap Aa en Maas levert water voor het nablussen van de brand op de Deurnsche Peel die vrijdag 23 juni ontstond. De brand is onder controle, maar omdat veen lastig te blussen is, laait het vuur en af en toe weer op. Ter preventie wordt het gebied besproeid en worden de randen van het natuurgebied nat gehouden met water uit het Kanaal van Deurne.

 • 26 juni 2017 - Nieuws
  Hoogheemraadschap Delfland mag afvalwater glastuinders gaan zuiveren

  Vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet mogen glastuinders en hoogheemraadschap van Delfland verder met de ontwikkeling en realisatie van een collectieve waterzuivering op de rioolwaterzuivering in Hoek van Holland. De glastuinders kunnen hun afvalwater ongezuiverd op de riolering blijven lozen, omdat de gewasbeschermingsmiddelen er straks op de rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg van hoogheemraadschap Delfland met een aanvullende trap uit het water worden gehaald.

 • 23 juni 2017 - Nieuws
  Zwolle: Waterschap verleent subsidie aan bewoners die wateroverlast tegengaan

  Projectontwikkelaar DJOntwikkeling, waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle helpen burgers in de Seringenstraat in de Zwolse wijk Assendorp met het klimaatbestendig maken van hun straat. Voor het slim verbouwen van garageboxen, bodemsanering en de herinrichting van tuinen verleent Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het eerst de onlangs opengestelde ‘klimaatsubsidie’ verstrekt.

 • 22 juni 2017 - Nieuws
  Waterprofessionals houden droog Nederland nat

  KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven vanwege de aanhoudende warmte. Het gemiddelde neerslagtekort is opgelopen tot 133 millimeter, tegen een normaal tekort in deze periode van 70 millimeter. De onweersbuien die op komst zijn, kunnen het tekort iets verminderen, maar worden gezien als een druppel op een gloeiende plaat. Rijkswaterstaat, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken intussen hard om ervoor te zorgen dat de waterveiligheid niet in het geding komt en dat er voldoende zoetwater beschikbaar blijft.


Meer nieuws