Ontwateren zuiveringsslib goedkoper met dosering kationen

Toevoeging van kationen (Fe, Ca, Mg) hebben een overwegend positief effect op de ontwaterbaarheid van uitgegist slib dat vrij komt bij de zuivering van afvalwater. De grootste verbetering valt te bereiken door de dosering van (dri... Lees meer

Nieuws


 • 26 augustus 2016 - Nieuws
  Haalbaarheidsonderzoek Tauw naar afvalwaterzuivering in kassen

  Tauw is samen met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Barneveld en Leusden een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het lokaal zuiveren van het afvalwater met plantenkassen in jeugddorp De Glind. Het in Hongarije ontwikkelde zuiveringsconcept wordt in Nederland door Aan de Stegge op de markt gebracht.

 • 26 augustus 2016 - Nieuws
  Versnelde aanpak veertien dijkringen Noord- en Midden-Limburg

  Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) gaat de dijken uit het hoogwaterbeschermingsprogramma in de Noordelijke Maasvallei versneld realiseren. Ontwerp- en consultancybedrijven Arcadis en Witteveen+Bos hebben het deze zomer aanbestede ingenieurswerk daartoe gezamenlijk gegund gekregen. Het gaat om een raamovereenkomst voor veertien dijkringen in Noord- en Midden-Limburg. De ambitie is om de dijken in 2020 gereed te hebben, in plaats van in 2024 zoals oorspronkelijk gepland was.

 • 25 augustus 2016 - Nieuws
  Drijvend afvalwaterstation in Friese Meren

  Het Friese recreatieschap ‘De Marrekrite’ heeft een drijvend afvalwaterverwerkingsstation van Afmitech Friesland BV in gebruik genomen. Watersporters hoeven hierdoor niet meer speciaal naar een jachthaven toe om hun vuilwater aan te bieden. De vuilwatertank kan ‘onderweg’ worden leeggezogen. De installatie zuivert het vuilwater ter plekke en loost het schoon op het oppervlaktewater.

 • 25 augustus 2016 - Nieuws
  Deltares toont wereldwijde verdroging aan

  De wereld heeft er 115.000 km2 water en 173.000 km2 land bijgekregen gedurende de afgelopen 30 jaar. Dit blijkt uit de vandaag in Nature Climate Change gepubliceerde resultaten van de Deltares Aqua Monitor, een open tool voor het analyseren van satellietgegevens en het visualiseren van veranderingen in land en water over de hele wereld. “Verrassend”, noemen de onderzoekers de gevonden verdroging van de aarde.


Meer nieuws