Uroloog verdenkt restanten pesticiden in drinkwater van veroorzaken slecht zaad

Uroloog Gert Dohle van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam verwees vorige week in het kader van het Europese congres van Andrologie in Rotterdam op de aanwezigheid van restanten van pesticiden in drinkwater als moge... Lees meer

Nieuws


 • 24 september 2016 - Nieuws
  Bacteriën van Nijhuis Industries breken melamine af in afvalwater Roemeense kunstmestfabriek

  De R&D-afdeling van Nijhuis Industries ontwikkelde voor de Roemeense kunstmestproducent Azomures Tirgu Mures slib met speciaal gekweekte bacteriën. "De beestjes breken de melamine in het afvalwater bijzonder goed af", stelt Marketing Officer Steven Nieuwboer van Nijhuis Industries in Doetinchem.

 • 22 september 2016 - Nieuws
  Vewin houdt druk op maatregelen ter verbetering waterkwaliteit

  Vewin kan zich goed vinden in de maatregelen die momenteel besproken worden binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om een impuls te geven aan de verbetering van de waterkwaliteit: meer aandacht voor gewasbeschermingsmiddelen, mest- en geneesmiddelen en extra aandacht voor de kwaliteit van grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening. “Nu is het tijd voor een breed gedragen kabinetsaanpak om de problemen op te lossen”, stelt Arjen Frentz, plaatsvervangend directeur van Vewin.

 • 21 september 2016 - Nieuws
  Extreme neerslag noopt tot invoering nieuw Deltaplan

  In het Deltaprogramma 2018 komt er naast het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Vanwege de recente extreme regenval, passend in de klimaatscenario’s van 2050, zijn extra maatregelen noodzakelijk. Volgens het stafbureau van de Deltacommissaris moeten de plannen komend jaar worden uitgewerkt. Het budget moet door alle betrokken partijen beschikbaar worden gesteld. De komende weken buigt de Tweede Kamer zich over de voorstellen.

 • 17 september 2016 - Nieuws
  PBL acht meer KRW-doelen in 2027 haalbaar met optimale mix maatregelen

  Het stoplicht voor het halen van de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen voor 2027 stond op rood, maar in de laatste editie van de Balans van de Leefomgeving zet het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) het stoplicht op oranje. Als de Nederlandse overheid erin slaagt om met partijen afspraken te maken over een optimale mix van maatregelen is het volgens het planbureau mogelijk voor substantieel meer oppervlaktewateren de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen.


Meer nieuws